Dolní Loučky – rekonstrukce ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dolní Loučky – rekonstrukce ČOV zadávané zadavatelem Obec Dolní Loučky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Loučky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dolní Loučky – rekonstrukce ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ČOV v obci Dolní Loučky na kapacitu 1600 EO a 240m3/den včetně rekonstrukce přítokové stoky

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

372796

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232420-2 – Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod; 71250000-5 – Architektonické, technické a zeměměřičské služby; 71322000-1 – Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Dolní Loučky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

34 718 530,- bez DPH (42 009 421,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

31 474 368,34 bez DPH (38 083 985,69 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

31 474 368,34 bez DPH (38 083 985,69 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

13. 1. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AP INVESTING, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zuzana Kovářová

Kontaktní e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

Kontaktní telefon: +420 541 426 064

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dolní Loučky – rekonstrukce ČOV.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dolní Loučky – rekonstrukce ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Hakov, a.s. (48392855) Dodavatel 38 083 985,69 Kč vč. DPH
31 474 368,34 Kč bez DPH
INSTA CZ s.r.o. (25374311) Uchazeč 39 326 603,60 Kč vč. DPH
32 501 325,29 Kč bez DPH
MERTASTAV s.r.o. (26247461) Uchazeč 38 292 873,78 Kč vč. DPH
31 647 003,13 Kč bez DPH
"Sdružení Loučky" ved. účastník PROLES s.r.o. (25335545) Uchazeč 39 127 752,04 Kč vč. DPH
32 336 985,16 Kč bez DPH
HOCHTIEF CZ a.s. (46678468) Uchazeč 38 599 598,38 Kč vč. DPH
31 900 494,53 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dolní Loučky – rekonstrukce ČOV zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
CAD -Pro spol. s r.o. (47678771)
MERTASTAV s.r.o. (26247461)
KUNST, spol. s r.o. (19010591)
ELPREMO spol. s r.o. (42869951)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap