Výzvy a komplet zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Výzvy a komplet zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

Dokumenty obsahuje výzvy k podání nabídek pro obě části veřejné zakázky a komplet zadávací dokumentaci včetně všech příloh

Datum uveřejnění

3. 4. 2014

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap