Přílohy zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce zámeckého parku městyse Svitávka zadávané zadavatelem Městys Svitávka.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Přílohy zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Základní způsobilost – čestné prohlášení
Příloha č. 4 – Technická kvalifikace – čestné prohlášení
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace
Příloha č. 7 – Výkaz výměr

Datum uveřejnění

3. 2. 2020

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap