Rekonstrukce zámeckého parku městyse Svitávka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce zámeckého parku městyse Svitávka zadávané zadavatelem Městys Svitávka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Svitávka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce zámeckého parku městyse Svitávka

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Chloupek se sídlem v Česká 11, 679 61 Letovice, ČKAIT – 1001709; která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Dále pak úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací, která je přílohou č. 6 ZD, položkovými rozpočty v členění položek a s výměrami dle prováděcí dokumentace (příloha č. 7 ZD).

Tato akce je spolufinancována v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika; název projektu „Cesty časov – sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko-slovenskom prihraničí“

Externí odkaz na bližší informace

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=316171

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Svitávka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 680 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 2. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

19. 2. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Adminsitrátor VŘ

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michaela Müllerová

Kontaktní e-mail: mmuller@volny.cz

Kontaktní telefon: +420725821945

Kontaktní datová schránka: qbhws8v

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce zámeckého parku městyse Svitávka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap