Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro projekt: Oživení pevnosti Josefov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro projekt: Oživení pevnosti Josefov zadávané zadavatelem Město Jaroměř. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Jaroměř

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro projekt: Oživení pevnosti Josefov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v níže stanoveném rozsahu. Popis uvažovaného projektu za účelem realizace a za účelem podání žádosti o dotaci v rámci IROP 2014-2020 je stanoven rovněž v Prezentaci, která shrnuje současný stav a tvoří část 2 výzvy.
Rozsah požadovaných činností:

• Vypracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace k zadání a provedení stavby (dále jen DPS + DSP):
• Zajištění autorského dozoru

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000031

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

31/2016/OMM

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71200000-0, 71240000-2, 71248000-8, 71246000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Josefov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Vaňková, manažer veřejných zakázek

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

Kontaktní telefon: +420 494 531 538

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro projekt: Oživení pevnosti Josefov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro projekt: Oživení pevnosti Josefov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JI-KA s.r .o. (25917234) Uchazeč 3 361 380,- Kč vč. DPH
2 778 000,- Kč bez DPH
SVIŽN s. r. o. (03301087) Dodavatel 2 219 140,- Kč vč. DPH
1 834 000,- Kč bez DPH
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (47450347) Uchazeč 2 722 500,- Kč vč. DPH
2 250 000,- Kč bez DPH
MASÁK & PARTNER s. r. o. (27086631) Uchazeč 3 339 600,- Kč vč. DPH
2 760 000,- Kč bez DPH
ATELIÉR VELEHRADSKÝ s. r. o. (29263140) Uchazeč 3 327 500,- Kč vč. DPH
2 750 000,- Kč bez DPH
ŘEHÁK - SPELEO s. r. o. (04203216) Uchazeč 2 658 370,- Kč vč. DPH
2 197 000,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro projekt: Oživení pevnosti Josefov zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
INTAR a. s. (25594443)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap