Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři zadávané zadavatelem Město Jaroměř. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Jaroměř

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou tyto stavební a inženýrské objekty:

SO 01 - Altán
Venkovní samostatný objekt altánu je navržen z ocelových nosných sloupů a železobetonové pohledové desky. Založení bude na patkách. Altán bude vybaven veřejným osvětlením a pítkem s pitnou vodou. Pochozí plocha bude z mechanicky zpevněného kameniva. Stavba bude vybavena technologiemi - vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení.

SO 02a - Protihlukový val
Podél severní hranice pozemku je navržena protihluková clona, která má odhlučnit park a navazující městskou zástavbu ze strany komunikace I/33. Nově navržený násyp se tyčí do výšky 3 m. Součástí valu je amfiteátr SO 02b..

SO 02b – Amfiteátr
Ve střední části meandru je vybudován amfiteátr, 4 výškové stupně navrženého amfiteátru z monolitické železobetonové konstrukce z pohledového betonu. Amfiteátr je doplněn dvěma schodišti. Celková výška 1,6 m.

SO 03 - Dětské hřiště
Na zpevněné ploše dětského hřiště z litého polyuretanu bude situována lanová pyramida a houpačka „ptačí hnízdo“ V prostoru hřiště se nachází kruhová dlážděná betonová plocha vymezující prostor mlhoviště. Mlhoviště je navrženo s jednou centrální tryskou.
Stavební objekt bude vodovodem, kanalizací, napojením na NN.

SO 04 - Dopravní řešení, zpevněné plochy a chodníky
V území je navrženo nové dopravní řešení komunikací pro motorovou dopravu a dopravu v klidu a je vybaveno stezkami pro smíšený provoz chodců i cyklistů a pěšinami sloužícími pro volnočasové aktivity a relaxaci.

SO 05 - Sadové a zahradní úpravy
Sadové a zahradní úpravy budou řešeny vybudováním 2 alejí podél nově vybudovaných parkovacích stání a podél hranice lokality s řekou Labe a komunikací I/33. Všechny nezpevněné plochy a protihlukový val budou zatravněny.

SO 06 - Posilovna
Aktivní zóna je podpořena instalací posilovny - workoutu s dopadovou plochou v černé barvě.

Inženýrské objekty:

IO 01 Vodovod
Objekt řeší napojení veřejného pítka, mlhoviště a odběrné místo pro napojení cirkusu na pitnou vodu a přeložku vodovodního řadu v rekonstruované ulici Na Valech.

IO 02 Kanalizace
Objekt řeší napojení budoucího objektu na veřejnou kanalizaci a vybudování nové dešťové kanalizace, k odvodnění dešťových vod nově budovaných komunikací a budoucího objektu, jenž je vyústěna do levého břehu řeka Labe.

IO 03 Úprava, přeložka a návrh VO
Inženýrský objekt řeší nové vedení veřejného osvětlení včetně výměny stávajícího osvětlení a přeložky u nově budované pasáže domu č.p 49.

IO 04 Přípojky, přívody a přeložky NN
Objekt řeší připojení trvalého odběru NN, připojení dočasného odběru, přeložky a zvýšení krytí stávající trasy.

IO 05 Přeložky a zvýšení krytí stávající trasy JSEK
Inženýrský objekt řeší přeložky a zvýšení krytí stávající trasy optické a metalické vedení JSEK, práce v ochranném pásmu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000037

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

35-2016-OMM

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233000-9, 45112000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Jaroměř

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

12. 1. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Vaňková, manažer veřejných zakázek

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

Kontaktní telefon: +420 494 531 538

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek a pokyny pro zpracování nabídky 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 - el. podepsaná 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - el. podepsaná 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 - el. podepsaná 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 - el. podepsaná 13. 12. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 - el. podepsaná 13. 12. 2016 Zobrazit
Projektová dokumentace 13. 12. 2016 Zobrazit
Soupis prací - rekapitulace 13. 12. 2016 Zobrazit
Soupis prací - IO 01 13. 12. 2016 Zobrazit
Soupis prací - IO 02 13. 12. 2016 Zobrazit
Soupis prací - IO 03 13. 12. 2016 Zobrazit
Soupis prací - IO 04 13. 12. 2016 Zobrazit
Soupis prací - IO 05 13. 12. 2016 Zobrazit
Soupis prací - SO 04 13. 12. 2016 Zobrazit
Soupis prací - SO 03 13. 12. 2016 Zobrazit
Soupis prací SO 01,02,03,05,06 13. 12. 2016 Zobrazit
Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace 4. 1. 2017 Zobrazit
Soupis prací - dílčí IO 04 4_1_2017 4. 1. 2017 Zobrazit
Soupis prací - dílčí SO 03 4_1_2017 4. 1. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 20. 2. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 24. 3. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo č. SD/OMM-0222/2017 24. 3. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 24. 3. 2017 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění zakázky v roce 2017 30. 1. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap