Výstavba Vědeckotechnického parku COMTES FHT

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba Vědeckotechnického parku COMTES FHT zadávané zadavatelem COMTES FHT a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

COMTES FHT a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba Vědeckotechnického parku COMTES FHT

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výstavba areálu Vědeckotechnického parku (VTP) sestávajícího se ze tří budov a infrastruktury. Budova I. - VTP Dobřany s laboratořemi/dílnami pro umístění podnikatelských subjektů. Budova II. - Administrativní centrum. Budova III. - Multifunkční centrum s přednáškovým sálem a mateřskou školou. Součástí zakázky je také dodávka služeb (inženýrská činnost, kolaudace), infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) a zabezpečovací systémy včetně řízení vstupů a to v obci a k.ú. Dobřany na pozemcích, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci. Dílo je podrobně specifikováno v dokumentaci provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213251-7

Místo plnění veřejné zakázky

Dobřany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

118 950 000,- bez DPH (143 929 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

122 289 305,- bez DPH (147 970 059,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 2. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Advokátní kancelář Zemanová, Zeman

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Václav Zeman

Kontaktní e-mail: vaclavzeman@akzeman.cz

Kontaktní telefon: +420 37 722 23 56

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba Vědeckotechnického parku COMTES FHT.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 5. 1. 2017 Zobrazit
příloha č. 1: Krycí list nabídky 5. 1. 2017 Zobrazit
příloha č. 2: Smlouva o dílo VTP 5. 1. 2017 Zobrazit
příloha č. 3: Projektová dokumentace 5. 1. 2017 Zobrazit
příloha č. 4: Soupis stavebních prací a dodávek s položkovým výkazem výměr 5. 1. 2017 Zobrazit
příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti 5. 1. 2017 Zobrazit
příloha č. 6: Vzor čestného prohlášení o souhlasu se zadávacími podmínkami 5. 1. 2017 Zobrazit
příloha č. 7: Vzor čestného prohlášení o pravdivosti a úplnosti dokladů a údajů 5. 1. 2017 Zobrazit
Dotaz č. 1 ze dne 20.1.2017 a odpověď ze dne 25.1.2017 25. 1. 2017 Zobrazit
Dotaz č. 2 ze dne 30.1.2017 a odpověď ze dne 2.2.2017 2. 2. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace - upřesnění č.1 6. 2. 2017 Zobrazit
příloha č. 4: Soupis stavebních prací a dodávek s položkovým výkazem výměr - upřesnění č. 1 6. 2. 2017 Zobrazit
Dotaz č. 3 ze dne 30.1.2017 a odpověď ze dne 6.2.2017 6. 2. 2017 Zobrazit
Dotaz č. 4 ze dne 30.1.2017 a odpověď ze dne 6.2.2017 6. 2. 2017 Zobrazit
Dotaz č. 5 ze dne 2.2.2017 a odpověď ze dne 7.2.2017 7. 2. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace - upřesnění č. 2 10. 2. 2017 Zobrazit
Dotaz č.6 ze dne 7.2.2017 a odpověď ze dne 10.2.2017 10. 2. 2017 Zobrazit
Dotaz č.7 ze dne 7.2.2017 a odpověď ze dne 10.2.2017 10. 2. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3: Projektová dokumentace - upřesnění č. 1 10. 2. 2017 Zobrazit
příloha č. 4: Soupis stavebních prací a dodávek s položkovým výkazem výměr - upřesnění č. 2 10. 2. 2017 Zobrazit
Dotaz č.8 ze dne 17.2.2017 a odpověď ze dne 20.2.2017 20. 2. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 24. 5. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 14. 6. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba Vědeckotechnického parku COMTES FHT zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Bögl a Krýsl, k.s. (26374919) Dodavatel 147 970 059,- Kč vč. DPH
122 289 305,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap