Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Sídlo zadavatele

Ovocný trh 3 - 5, Praha 1, PSČ 116 36

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00216208

Www stránky zadavatele

http://www.mff.cuni.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://mff-cuni.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/

Poznámka

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_15.html

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
10GbE Switch a adaptéry pro HPC Cluster Zobrazit
1xdataprojektor, 2xdisk, 3xUSB rozbočovač, 2xmyš Zobrazit
3D vektorový magnet s refrigerátorem Zobrazit
3x monitor, 2x počítač, 2x kancelářská klávesnice, 2x myš, 2x operační paměť pro notebook, 1x SSD disk, 1x rámeček pro umístění 1x 2.5" SSD, 1x datový kabel Zobrazit
4 x stolní počítač Zobrazit
Analytické zařízení pro studium magnetického nanoohřevu materiálů Zobrazit
Archiv: Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Zobrazit
Archiv: Pořízení Elektrodynamického stroje pro kombinované zatěžování, RTG univerzálního difraktometru a RTG difraktometru pro měření nízkoúhlového rozptylu RTG záření Zobrazit
Archiv: Pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy Zobrazit
Audit hospodaření MFF UK 2020-2022 Zobrazit
Broad-band seismographs for Greece Zobrazit
Console for Quadrupole Resonance Spectroscopy (NQR) Zobrazit
Deformační stolek pro in-situ měření Zobrazit
Dewarova nádoba na kapalné helium pro zkapalňovač helia Zobrazit
Digitizér pro vzorkování signálů z fotonásobičů Zobrazit
Disky pro ukládání dat ze simulací Zobrazit
Disky pro ukládání dat ze simulací 2 Zobrazit
Dodání produkční barevné tiskárny/kopírky Zobrazit
Dodávka 3He Zobrazit
Dodávka a montáž dvou výtahů v areálu Troja Zobrazit
Dodávka bolometru a oscilopu II Zobrazit
Dodávka bolometru a osciloskopu Zobrazit
Dodávka doplňkového zařízení pro aparaturu NAP XPS Zobrazit
Dodávka kryogenního UHV STM Zobrazit
Dodávka laboratorních přístrojů Zobrazit
Dodávka laboratorních přístrojů II Zobrazit
Dodávka laboratorních přístrojů III Zobrazit
Dodávka laserového systému na chlazení iontů Zobrazit
Dodávka nového viskozimetru s hustoměrem pro Transdisciplinární centrum pro výzkum struktury a dynamiky moderních materiálů Zobrazit
Dodávka scintilačních elementů z wolframanu olovnatého Zobrazit
Dodávka SEM Mikroskopu Zobrazit
Dodávka serverů pro posílení aplikačního cloudu pro provoz služeb Zobrazit
Dodávka Vektorového magnetu Zobrazit
Dodávka výměnného chladicího stupně s využitím Helia 3 do měřicího systému fyzikálních vlastností (PPMS) se supravodivým magnetem o indukci do 9 T Zobrazit
Dodávka výpočetního clusteru Zobrazit
Doplnění a funkční rozšíření systému pro multiparametrickou fluorescenční spektroskopii Zobrazit
DPS - Půdní vestavba KK3 - západní část Zobrazit
Dřevěný obklad vestibulu budovy IMPAKT Zobrazit
Eyetracker 600 Hz plus Zobrazit
Femtosekundový laser s délkou pulsu několika femtosekund Zobrazit
Femtosekundový ytterbiový laser Zobrazit
Fotoelektronový spektrometr pro analýzu vzorků v ultravysokém vakuu a v téměř atmosférickém tlaku - rozšíření stávajícího rozsahu Zobrazit
Fotoelektronový spektrometr pro analýzy v reálných podmínkách Zobrazit
GPU cluster pro počítačovou lingvistiku - Deep Learning Zobrazit
Grafická karta pro KSVI Zobrazit
Grafická karta pro KSVI II Zobrazit
HDR monitor Zobrazit
HW komponenty Zobrazit
ICT vybavení KVOF – Počítače do ZFP Zobrazit
ICT vybavení KVOF – Počítače do ZFP II Zobrazit
ICT vybavení pro Astronomický ústav 2 Zobrazit
ICT vybavení pro Astronomický ústav UK Zobrazit
ICT vybavení pro KFA Zobrazit
ICT vybavení pro ÚTF Zobrazit
Instalace a montáž klimatizačních jednotek Zobrazit
Kabely, myši, klávesnice, Windows Zobrazit
Kompletní rekonstrukce zasedací místnosti v areálu MFF UK Zobrazit
Komponenty na malý server na spouštění simulací Zobrazit
Konzole pro spektroskopii kvadruplové rezonance (NQR) 2 Zobrazit
Kryogenní UHV STM Zobrazit
Laserová tiskárna Zobrazit
Laserová tiskárna, skener, a napájecí kabel Zobrazit
Laserová tiskárna, skener, a napájecí kabel Zobrazit
Laue difraktometr Zobrazit
Magnetické disky KFM, 3 ks Zobrazit
Management server Zobrazit
MFF UK - Vybavení poslucháren audiovizuální technikou Zobrazit
MFF UK - Vybavení virtuální a paralelní laboratoře Zobrazit
Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku Zobrazit
Modernizace výukového cloudu UFAL MFF UK Zobrazit
Monitor a adaptér pro KCHFO MFF Zobrazit
Monitory a disky pro KFPP Zobrazit
Náhradní díly, chassis a základní deska pro KCHFO MFF Zobrazit
Náhradní díly, kabely a monitor pro KCHFO MFF Zobrazit
Nákup datových médií pro ukládání dat Zobrazit
Nákup datových médií pro ukládání dat 2 Zobrazit
Nákup ICT vybavení Zobrazit
Nákup mini PC k přístrojům a výpočetní server pro MGML Zobrazit
Nákup notebooku Zobrazit
Nákup přesné metalografické pily Zobrazit
Nákup serverů pro MFF UK Zobrazit
Nákup vakuového spektrometru pro spektrální optické obory FIR-MIR-NIR-VIS Zobrazit
Nákup vědeckého NTB pro projekt Nanocent Zobrazit
Nákup vědeckého NTB pro projekt Nanocent 2 Zobrazit
Nákup vybavení pro fyzikální výzkum a výuku Zobrazit
Neobsazeno Zobrazit
Nízkoteplotní vysokovakuový goniometr a AFM/MFM mikroskop Zobrazit
Notebook 13,3 palců Zobrazit
Notebook 13,3 palců Zobrazit
Notebook pro KCHFO MFF Zobrazit
Notebook pro KSVI Zobrazit
Notebook pro KSVI 2 Zobrazit
Notebooky pro KJP Zobrazit
Obnova a rozšíření vybavení pracovišť mat. sekce 29 Zobrazit
Obnova a rozšíření vybavení pracovišť mat. sekce 30 Zobrazit
Obnova a rozšíření vybavení pracovišť mat. sekce 31 Zobrazit
Obnova a rozšíření vybavení pracovišť mat. sekce 32 Zobrazit
Obnova a rozšíření vybavení pracovišť mat. sekce 33 Zobrazit
Obnova a rozšíření vybavení pracovišť mat. sekce 34 Zobrazit
Obnova a rozšíření vybavení pracovišť mat. sekce 35 Zobrazit
Obnova a rozšíření vybavení pracovišť mat. sekce 36 Zobrazit
Oprava střešního pláště a půdní vestavba východního křídla objektu MFF UK Zobrazit
Optické, mechanické a elektronické součásti pro aparaturu na dvoudimenzionální elektronovou spektroskopii Zobrazit
Optický a skenovací mikroskopický systém vysokého rozlišení pro chemické zobrazování - rozšíření stávajícího rozsahu Zobrazit
Osciloskop pro vzorkování rychlých signálů Zobrazit
Osciloskop pro vzorkování rychlých signálů Zobrazit
Osobní počítače KFM, 3 ks Zobrazit
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví Zobrazit
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví Zobrazit
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví II Zobrazit
PC do laboratoře, FÚUK, Troja Zobrazit
PC, monitor Zobrazit
PC/malý výpočetní server Zobrazit
Počítač + mobilní stojan VESA Zobrazit
Pořízení CCD kamery Zobrazit
Pořízení Elektrodynamického stroje pro kombinované zatěžování, RTG univerzálního difraktometru a RTG difraktometru pro měření nízkoúhlového rozptylu RTG záření Zobrazit
Pořízení fyzikálních přístrojů pro Matematicko-fyzikální fakultu UK Zobrazit
Pořízení informačních tabulí a kiosků a vývoj systému pro správu jejich obsahu Zobrazit
Pořízení iontového zdroje a vakuové komory Zobrazit
Pořízení kryogenního UHV STM Zobrazit
Pořízení NAP cely a analyzátoru parametrů palivových článků s protonově vodivou membránou Zobrazit
Pořízení nízkoteplotního cantileverového mikroskopu atomárních a magnetických sil Zobrazit
Pořízení robotické astronomické observatoře Zobrazit
Pořízení scintilačních elementů z wolframanu olovnatého Zobrazit
Pořízení scintilačních elementů z wolframanu olovnatého II Zobrazit
Pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy Zobrazit
Pořízení upgradu magnetronového depozičního systému, polarizačního mikroskopu a CCD kamery Zobrazit
Pořízení vysokorychlostní EBSD kamery Zobrazit
Potenciostat s EIS a vysoko-proudovým boosterem Zobrazit
Potenciostat/galvanostat s modulem pro elektrochemickou impedanční spektroskopii Zobrazit
Pozitronový spektrometr Zobrazit
Pozitronový spektrometr II Zobrazit
Přesná metalografická pila Zobrazit
Přesná univerzální pila s diamantovým pásem Zobrazit
Přístroj pro charakterizaci femtosekundových pulzů Zobrazit
Přístroj pro měření velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla (DLS) Zobrazit
Prodloužení doby poskytování právních služeb k projektu projektu „Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze“ Zobrazit
Prodloužení doby zajištění externího řízení, administrace a monitoringu projektu pro projekt „Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze Zobrazit
Program OriginPro MFF Zobrazit
Rámcová dohoda k zajištění služeb komplexní administrace veřejných zakázek pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová dohoda na dodávku ICT potřeb Zobrazit
Rámcová smlouva k zajištění služeb komplexní administrace veřejných zakázek pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky hygienických a toaletních potřeb pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky hygienických a toaletních potřeb pro MFF UK Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro MFF UK Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů a nájem tlakových lahví Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro MFF UK Zobrazit
Rekonstrukce budovy dílen, oprava střechy a rekonstrukce poslucháren Matematicko-fyzikální fakulty UK Zobrazit
Rekonstrukce kotelny Karlín Zobrazit
Rekonstrukce nákladních výtahů v objektech OP a TL MFF UK Zobrazit
Rekonstrukce páteřní trasy systému cirkulace TUV, vzduchotechniky a zdravotně-technických instalací Zobrazit
Rekonstrukce plynové kotelny Zobrazit
Rekonstrukce posluchárny K1 Zobrazit
Rekonstrukce posluchárny K1 - MFF UK Karlín Zobrazit
Rekonstrukce výtahu v objektu MFF UK - Karlín Zobrazit
Řídící PC Zobrazit
Rotační disková elektroda s příslušenstvím Zobrazit
Rozpracována Zobrazit
Rozšíření clusteru katedry D3S MFF UK Zobrazit
Rozšíření natáčení pro zpracování dokumentárního filmu "Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostransiém náměstí v Praze" Zobrazit
Rozšíření přístupového systému Zobrazit
Rozšíření Ramanského systému Zobrazit
Rozšíření Ramanského systému (zrušené zadávací řízení) Zobrazit
Rozšíření stravovací části bufetu poslucháren areálu MFF UK Zobrazit
Rozšíření zařízení pro optickou detekci povrchových jevů pomocí Ramanské spektroskopie Zobrazit
Sada malých autonomních mobilních robotů s manipulátorem Zobrazit
Sady komponent pro upgrade PC 15 ks Zobrazit
Server a pracovní počítače Zobrazit
Server Asteroid@home Zobrazit
Server bez procesorů a příslušenství pro KCHFO MFF Zobrazit
Server do výpočetního clusteru KSVI/CSNG Zobrazit
Sestava stolního počítače Zobrazit
Sestava vakuových komor a řídící elektroniky pro zdroj chladných iontů Zobrazit
Solid state lidar Zobrazit
Souprava prvků pro tvarování optických pulsů kratších než 7 femtosekund Zobrazit
Spektroskopický elipsometr Woollam RC2 - rozšíření stávajícího rozsahu Zobrazit
SSD pro Informatický ústav Zobrazit
Stolní počítač včetně operačního systému MacOS 11 Zobrazit
Termostat oběhový chlazený Zobrazit
UK - MFF - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji Zobrazit
UK – ICT, přístroje a zařízení 2017 Akce 17/2: Serverové vybavení pro výuku administrace UNIXu Akce 17/6: Serverové vybavení pro studentské práce v oblasti performance cloud a big data řešení Zobrazit
Upgrade aparatury Spektrometr NAP XPS Zobrazit
Upgrade vybavení pro projekt Nanocent Zobrazit
Úprava chladícího systému datového centra UK MFF Troja Zobrazit
Vertikální pec pro žíhání vzorků ve vakuu a v ochranné atmosféře Zobrazit
Vibrační magnetometr Zobrazit
Virtualizační server Zobrazit
VUV spektrometr Zobrazit
Vybavení do učeben KK 3 Zobrazit
Vybavení poslucháren MFF UK Zobrazit
Vybavení poslucháren MFF UK – Dodávka IT techniky – stolní počítače – opakování Zobrazit
Vybavení serverovny Matematicko-fyzikální fakulty UK Zobrazit
Vybavení serverovny Matematicko-fyzikální fakulty UK - optická páteřní síť Zobrazit
Vybavení serverovny Matematicko-fyzikální fakulty UK – rozšíření kapacity Zobrazit
Výpočetní cluster Zobrazit
Výpočetní cluster Zobrazit
Výpočetní cluster pro ab initio molekulární dynamiku Zobrazit
Výpočetní technika pro ÚČJF Zobrazit
Výpočetní technika pro ÚČJF 2 Zobrazit
Výpočetní technika pro ÚČJF 4 Zobrazit
Výpočetní technika pro ÚČJF 5 Zobrazit
Výpočetní uzly pro astronomický ustav MFF UK Zobrazit
Výpočetní uzly pro Ústav teoretické fyziky MFF UK Zobrazit
Vysokokapacitní úložiště, 10GbE Switch a adaptéry pro HPC Cluster Zobrazit
Vysokokapacitní úložiště, Infiniband Switch a adaptéry pro HPC Cluster II Zobrazit
Výstavba objektu M a I pracovišť MFF UK v Troji – serverovna Zobrazit
Vývoj a implementace Informačního systému propagačních agend MFF UK Zobrazit
Vývoj a implementace informačního systému – správa obsahu oficiálního webu MFF UK Zobrazit
Vývoj elektronických obvodů rychlého monitoru slunečního větru BMSW-S Zobrazit
Výzkumný invertovaný materiálografický mikroskop Zobrazit
Záchrana rotundy sv. Václava - archeologické práce Zobrazit
Záchrana rotundy Sv. Václava - stavební a restaurátorské práce Zobrazit
Zajištění pořádání mezinárodní konference MFF UK - ICHEP2020 Zobrazit
Zajištění úklidových služeb v objektu IMPAKT MFF UK Zobrazit
Zařízení do laboratoře – ÚČJF Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap