Pozitronový spektrometr

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pozitronový spektrometr zadávané zadavatelem Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pozitronový spektrometr

Předmět veřejné zakázky

4. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů. Konkrétně se jedná o dodávku sedmi částí pozitronového spektroskopu dle technické specifikace, přičemž veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000007

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-010823

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 917 356,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 5. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: enovation s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Monika Vojtková

Kontaktní e-mail: monika.vojtkova@enovation.cz

Kontaktní telefon: +420 730 158 918

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pozitronový spektrometr.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 1a - Kupní smlouva - část A 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 1b - Kupní smlouva - část B 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 1c - Kupní smlouva - část C 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 1d - Kupní smlouva - část D 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 1e - Kupní smlouva - část E 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 1f - Kupní smlouva - část F 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 1g - Kupní smlouva - část G 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 2a - Technická specifikace - část A 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 2b - Technická specifikace - část B 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 2c - Technická specifikace - část C 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 2d - Technická specifikace - část D 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 2e - Technická specifikace - část E 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 2f - Technická specifikace - část F 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 2g - Technická specifikace - část G 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 3 - Čestné prohlášení k základní způsobilosti 11. 4. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 4 - Čestné prohlášení k seznamu významných dodávek 11. 4. 2018 Zobrazit
Přiloha ZD č. 5 - Krycí list nabídky 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 1a - Purchace Agreement - Lot A 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 1b - Purchace Agreement - Lot B 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 1c - Purchace Agreement - Lot C 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 1d - Purchace Agreement - Lot D 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 1e - Purchace Agreement - Lot E 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 1f - Purchace Agreement - Lot F 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 1g - Purchace Agreement - Lot G 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 3 - Affirmation of basic qualification 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 4 - Affirmation of list of siginificant supplies 11. 4. 2018 Zobrazit
Annex 5 - Template cover sheet.docx 11. 4. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 27. 4. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 7. 5. 2017 Zobrazit
Tender documentation 11. 4. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - část A 26. 6. 2018 Zobrazit
Zpráva z hodnocení nabídek - část A 26. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o zrušení zadávacího řízení - část B 27. 6. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele - část B 27. 6. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - část B 27. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o zrušení zadávacího řízení - část C 27. 6. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - část C 27. 6. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele - část C 27. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - část D 27. 6. 2018 Zobrazit
Zpráva z hodnocení nabídek - část D 27. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení - část E 27. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o zrušení zadávacího řízení - část E 27. 6. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - část E 27. 6. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele - část E 0. 0. 0000 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - část F 27. 6. 2018 Zobrazit
Zpráva z hodnocení nabídek - část F 27. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - část G 27. 6. 2018 Zobrazit
Zpráva z hodnocení nabídek - část G 27. 6. 2018 Zobrazit
Smlouva - část A 17. 8. 2018 Zobrazit
Smlouva - část F 21. 8. 2018 Zobrazit
Smlouva - část G 21. 8. 2018 Zobrazit
Smlouva - část D 24. 8. 2018 Zobrazit
Písemné zprávy zadavatele - části B, D, F, G 3. 9. 2018 Zobrazit
Registr smluv - oprava - část A 23. 10. 2018 Zobrazit
Registr smluv - oprava - část D 23. 10. 2018 Zobrazit
Registr smluv - oprava - část F 23. 10. 2018 Zobrazit
Registr smluv - oprava - část F 23. 10. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap