Dewarova nádoba na kapalné helium pro zkapalňovač helia

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dewarova nádoba na kapalné helium pro zkapalňovač helia zadávané zadavatelem Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dewarova nádoba na kapalné helium pro zkapalňovač helia

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění VZ je dodávka Dewarovy nádoby na kapalné helium pro zkapalňovač helia, dále viz Příloha č. 1 – Technická specifikace/Technical specifications.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44612000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky nízkých teplot, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

50 000 EUR bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 7. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Matematicko - fyzikální fakulta

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ivana Dvořáková

Kontaktní e-mail: idvorakova@dekanat.mff.cuni.cz

Kontaktní telefon: +420 951 551 201

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dewarova nádoba na kapalné helium pro zkapalňovač helia.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dewarova nádoba na kapalné helium pro zkapalňovač helia zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SIAD Czech spol. s r.o. (48117153) Dodavatel 58 927,- Kč vč. DPH
48 700,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap