Rekonstrukce 66 zapínacích bodů stávajícího veřejného osvětlení v Teplicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce 66 zapínacích bodů stávajícího veřejného osvětlení v Teplicích zadávané zadavatelem Statutární město Teplice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Statutární město Teplice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce 66 zapínacích bodů stávajícího veřejného osvětlení v Teplicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce - výměna stávajících zapínacích bodů a dále související práce jako přepojení kabeláže, demontáž stávajících rozvaděčů, zapravení povrchů a uvedení do původního stavu.

Poznámka

Formulář byl odeslán do Úředního věstníku EU dne 29.11.2013

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000053

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

369327

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31214500-4

Místo plnění veřejné zakázky

Teplice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 743 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

10. 2. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Magistrát města Teplice, oddělení investic a realizací

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Šárka Marešová

Kontaktní e-mail: maresova@teplice.cz

Kontaktní telefon: +420 417 510 920

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce 66 zapínacích bodů stávajícího veřejného osvětlení v Teplicích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 29. 11. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady 29. 11. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - ekonomická a finanční způsobilost 29. 11. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - subdodavatelé 29. 11. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - § 68 odst. 3) 29. 11. 2013 Zobrazit
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy 29. 11. 2013 Zobrazit
H. Soupis prací 29. 11. 2013 Zobrazit
A. Úvodní údaje (DUR) 29. 11. 2013 Zobrazit
B. Průvodní zpráva (DUR) 29. 11. 2013 Zobrazit
C. Souhrnná technická zpráva (DUR) 29. 11. 2013 Zobrazit
D.1. Situace širších vztahů (DUR + DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
D.2. Koordinační situace a zákres do katastrální mapy ZB 16 (DUR + DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
D.3. Koordinační situace a zákres do katastrální mapy ZB41 (DUR + DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
D.4. Koordinační situace a zákres do katastrální mapy ZB51 (DUR + DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
D.5. Vzorový řez uložení kabelů (DUR + DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
F. Technický popis řešení (DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
G.1. Seznam ZB, přehled požadavků (DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
G.2. Doporučený návrh na rozmístění jednotlivých prvků základní sestavy RVO (DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
G.3. Typové sestavy skříní pro ZB (DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
G.4. Blokové schéma ZB (DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
G.5. Požadavky zadavatele na vybavení a funkčnost ZB (DPS) 29. 11. 2013 Zobrazit
G.6. Fotodokumentace 29. 11. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci - I 10. 1. 2014 Zobrazit
Oznámení o vyloučení 16. 4. 2014 Zobrazit
Oznámení o vyloučení 16. 4. 2014 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 16. 4. 2014 Zobrazit
SoD 24. 4. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele dle § 85 28. 4. 2014 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny - včetně DPH 6. 1. 2015 Zobrazit
Seznam subdodavatelů dodavatele 6. 1. 2015 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny - bez DPH, včetně DPH 17. 7. 2015 Zobrazit
Odůvodnění VZ 20. 7. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele II 18. 8. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce 66 zapínacích bodů stávajícího veřejného osvětlení v Teplicích zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ČEZ Energetické služby s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava -Vítkovice (27804721) Dodavatel 6 871 549,24 Kč vč. DPH
5 678 966,31 Kč bez DPH
ELTODO - CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 (25751018) Uchazeč 7 123 867,21 Kč vč. DPH
5 887 493,56 Kč bez DPH
Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13 (00268577) Uchazeč 8 126 678,24 Kč vč. DPH
6 716 263,01 Kč bez DPH
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 (48029483) Uchazeč 10 801 787,65 Kč vč. DPH
8 927 097,23 Kč bez DPH
DATmoLUX a.s., Nováčkova 27, 614 00 Brno - Husovice (26233100) Uchazeč 12 898 106,32 Kč vč. DPH
10 659 592,- Kč bez DPH
AKTÉ spol.s r.o.,nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín (42341027) Uchazeč 12 990 716,09 Kč vč. DPH
10 736 129,- Kč bez DPH
ENERGY Control Systems s.r.o. (28258428) Uchazeč 11 897 501,- Kč vč. DPH
9 832 645,- Kč bez DPH
Zbyněk Toman -Elmontop (10348239) Uchazeč 10 889 039,- Kč vč. DPH
8 999 206,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap