Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Staříč

Obec Staříč

Sídlo zadavatele

Chlebovická 201, Staříč, PSČ 739 43

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00576956

Www stránky zadavatele

http://www.obec-staric.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://obec-staric.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-staric_2415/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

497377

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Staříč. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Staříč. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bytový dům pro seniory Staříč Zobrazit
Bytový dům pro seniory Staříč – nové vyhlášení Zobrazit
Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči Zobrazit
Energetické úspory objektu HZ, č.p. 325 ve Staříči Zobrazit
Energetické úspory objektu pošty, č.p. 335 ve Staříči Zobrazit
Hydrogeologický průzkum pro objekty ČOV pneumatické čerpací stanice a zpracování posudku Zobrazit
Kanalizace a ČOV Staříč Zobrazit
Obec Staříč - biologicky rozložitelný odpad Zobrazit
Obec Staříč-výměna oken a dveří v budově místní Základní školy . Zobrazit
Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV Zobrazit
Oprava antukového hřiště za KD ve Staříči Zobrazit
Oprava opěrné zdi u antukového hřiště pod Kulturním domem na pozemku parc. č. 11 v k. ú. Staříč Zobrazit
Oprava stávající kanalizace v prostoru hřiště Zobrazit
Opravy a úpravy obejktu provozoven č.p. 203 ve Staříči Zobrazit
Opravy autobusové zastávky na parc. č. 279, 280, 376/33 a 1167/1 v katastrálním území Staříč Zobrazit
Poradenské ,analytické a konzultační služby, administrace za účelem projektu Kanalizace a ČOV Staříč Zobrazit
Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Zobrazit
Rekonstrukce elektroinstalace a elektrického zařízení v budově Mateřské školy ve Staříči Zobrazit
Revitalizace a regenerace nevyužívané plochy-brownfields v obci Staříč Zobrazit
Satbilizace svahu v lokalitě Kamenná Zobrazit
Šatny a sociální zařízení FK Staříč p.č. 1595/2 Zobrazit
Technický dozor investor - Bytový dům pro seniory Staříč Zobrazit
Územní plán obce Staříč Zobrazit
ž Zobrazit
Zábavný cyklopark Staříč Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap