Energetické úspory objektu HZ, č.p. 325 ve Staříči

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetické úspory objektu HZ, č.p. 325 ve Staříči zadávané zadavatelem Obec Staříč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staříč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energetické úspory objektu HZ, č.p. 325 ve Staříči

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice, č.p. 325 ve Staříči spočívající v realizaci zateplení. Budova slouží jako objekt občanské vybavenosti, konkrétně slouží jako hasičská zbrojnice se dvěma bytovými jednotkami v patře objektu. Jedná se o zděný objekt, který má dvě nadzemní podlaží. Přístavba objektu se zázemím a sklady pro hasičskou zbrojnici je jednopodlažní. Dvoupatrová část má sedlovou střechu s valbou na jedné straně a přístavba má pultovou střechu. Odvod vody ze střech je vnější s napojením na kanalizaci.
Základy jsou betonové tvořené základovými pásy. Nosný systém tvoří stěny vyzděné z plných cihel. Novější přístavba je vyzděná z POROTHERMOVÝCH tvárnic. Příčky jsou zděné patrně z plných cihel a děrovaných cihelných příčkovek a v bytech jsou použity i sádrokartonové příčky. Stropy jsou dřevěné trámové se záklopem a podbitím, které je omítnuto. Sedlová střecha má dřevěné nosné prvky, na kterých je provedeno plnoplošné bednění z dřevěných desek a krytina je z plechových šablon. Na pultových střechách je krytina z hladkého plechu. Podlahy na terénu v 1.NP jsou na betonové podkladní desce. Jedná se o podlahy s nášlapnou vrstvou z betonové mazaniny. Podlahy na půdách jsou vzhledem k dřívějším opravám z dřevěných desek s tepelnou izolací pod těmito deskami. Pouze na půdě nad schodištěm toto zateplení není provedeno. Okna jsou dřevěná zasklené tepelně izolačním dvojsklem. V sušicí věži jsou ocelová jednoduše zasklená. Pouze v jednom bytě jsou již některá okna vyměněná za plastová. Hlavní vnější vstupní dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Vrata do garáží jsou rolovací z kovových lamel s výplní z PUR pěny.
Stavební úpravy se budou týkat výměny části výplní okenních otvorů. Provede se zateplení fasád včetně zateplení soklu a částečně se zateplí půdní prostor a stěny přiléhající k nevytápěné půdě. Všechny stavební úpravy jsou bez zásahu do nosných konstrukcí a nemají za následek navýšení statického zatížení, nebo zhoršení požárně bezpečnostních vlastností. Jedná se o udržovací stavební práce.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Staříč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Milan Konečný

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Milan Konečný

Kontaktní e-mail: konecny@mcgreen.cz

Kontaktní telefon: +420 605 201 156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energetické úspory objektu HZ, č.p. 325 ve Staříči.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva 19. 1. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 19. 1. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Energetické úspory objektu HZ, č.p. 325 ve Staříči zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HAMROZI s.r.o (25842544) Dodavatel 2 130 722,50 Kč vč. DPH
1 760 927,69 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap