Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Ludgeřovice

Obec Ludgeřovice

Sídlo zadavatele

Markvartovická 52/48, Ludgeřovice, PSČ 747 14

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00300390

Www stránky zadavatele

http://www.ludgerovice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://ludgerovice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ludgerovice_264/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

228401

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Ludgeřovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Autorský dozor stavby Zobrazit
Dodávka CAS pro JSDH Ludgeřovice Zobrazit
Dodávka CAS pro JSDH Ludgeřovice Zobrazit
Dopravní napojení zástavby 36 RD Ludgeřovice – Rybníky, včetně rozvodů inženýrských sítí, ul. Vráblovecká, ul. U Rybníků Zobrazit
Ludgeřovice - zimní údržba vybraných místních komunikací v období listopad 2017 - duben 2018 Zobrazit
Oprava povrchu části místní komunikace ul. Na Návsi a části místní komunikace ul. Vrablovecká Zobrazit
Oprava povrchu vybraných místních komunikací v majetku a správě obce Ludgeřovice Zobrazit
Oprava povrchu výbraných pozemních komunikací v majetku a správě Obce Ludgeřeovice Zobrazit
Přístavba a nástavba objektu Hasičské zbrojnice v Ludgeřovicích, ulice Požární 560/1 Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy MŠ Hlučínská 496 vč. zpevněných ploch, přeložek a napojení na inženýrské sítě Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy MŠ Hlučínská 496, včetně zpevněných ploch, přeložek a napojení na inženýrské sítě Zobrazit
Prodloužení STL plynovodu ul. U Rybníků Ludgeřovice Zobrazit
Projektová dokumentace Ludgeřovice, Vrablovec - splašková kanalizace Zobrazit
Rekonstrukce a přístavba budovy ZŠ Ludgeřovice Zobrazit
Rekonstrukce škvárového hřiště v Ludgeřovicích Zobrazit
Rekonstrukce Základní školy Ludgeřovice Zobrazit
Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice - II.etapa Zobrazit
Vybavení ZŠ a revitalizace zahrady na dětské hřiště a sportoviště Zobrazit
vybudování zpevněných ploch podél místní komunikace Vrablovec Zobrazit
Vyhotovení, projednání, uzavření smluv pro zřízení věcných břemen pro vklad do KN v rozsahu dle uzavřených smluv o smlouvách budoucích, uzavřených mezi zadavatelem a budoucími povinnými z věcného břemene v rámci stavby Splaškové kanalizace tzv. horní část Zobrazit
Výkon inženýrské činnosti pro obec Ludgeřovice Zobrazit
Zimní udržba místních komunikací v obci Ludgeřovice v sezóně 2018/2019 Zobrazit
Zpracování a svoz bioodpadu v Ludgeřovicích - kompostéry Zobrazit
Zpracování a svoz bioodpadu v Ludgeřovicích – svozová technika Zobrazit
Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích Zobrazit
„Přístavba a nástavba požární zbrojnice Ludgeřovice“ Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Ludgeřovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Dopravní napojení zástavby 36 RD Ludgeřovice – Rybníky, včetně rozvodů inženýrských sítí ul. Vrablovecká, ul. U Rybníků Zobrazit
Koupě repasovaného požárního vozidla Zobrazit
Ludgeřovice - zimní údržba místních komunikací v období listopad 2012 - duben 2013 Zobrazit
Ludgeřovice - zimní údržba místních komunikací v období listopad 2013 - duben 2014 Zobrazit
Nástupní plocha před školou Zobrazit
Oprava elektroinstalace školy - ZŠ a MŠ Ludgeřovice, p.o., Hlavní budova - 1.NP Zobrazit
Oprava místní komunikace ul. Malá v Ludgeřovicích Zobrazit
Oprava povrchu místních komunikací Zobrazit
Oprava tzv. Farské cesty Zobrazit
PD - Ludgeřovice, Vrablovec - splašková kanalizace Zobrazit
Pořízení traktoru pro úklid a komunální služby v obci Ludgeřovice Zobrazit
Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Ludgeřovice Zobrazit
Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Ludgeřovice II Zobrazit
Přírodní hřiště Mateřská škola Ludgeřovice Zobrazit
Realizace fotovoltaické elektrárny na střeše obecní budovy Pavilon mimoškolní péče ZŠ Ludgeřovice Zobrazit
Realizace FVE na střeše obecní budovy Pavilon mimoškolní péče ZŠ Ludgeřovice Zobrazit
Rekonstrukce a přístavba budovy ZŠ Ludgeřovice Zobrazit
Rekonstrukce a přístavba budovy ZŠ Ludgeřovice - dokončení stavby Zobrazit
výměna podlahy v sále obecního domu, Hlučínská 600/30, Ludgeřovice Zobrazit
Výstavba dětského hřiště na pozemku parc. č. 387/1 v Ludgeřovicích Zobrazit
„Nový informační systém pro efektivní a transparentní Obecní úřad v Ludgeřovicích“ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap