Rekonstrukce Základní školy Ludgeřovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce Základní školy Ludgeřovice zadávané zadavatelem Obec Ludgeřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ludgeřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce Základní školy Ludgeřovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby: "REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LUDGEŘOVICE". Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu malotřídní základní školy v obci Ludgeřovice. Stávající malotřídní základní školu tvoří dvoupodlažní podsklepený objekt o rozměrech 21 850 x 12 650 mm. Stávající škola je 4 třídní a dále obsahuje tělocvičnu, školní družinu a jídelnu pro děti.
Objekt je v současné době využíván jako 4 třídní ZŠ. Po rekonstrukci bude objekt využíván pro potřeby mateřské školky (1 třída) a základní školy (3 třídy). Rekonstrukcí objektu dojde k dispozičním úpravám stávajícího objektu a přístavbě. Provoz MŠ a ZŠ je dispozičně navržen odděleně včetně samostatných vstupů. Přístavba k objektu je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 12 550 x 9 500 mm.
Dojde k drobným bouracím pracím, které výrazně nezasáhnou do statické konstrukce objektu. Budou vybourány příčky a v obvodových stěnách otvory pro nová okna. Objekt přístavby ZŠ není podsklepen, je dvoupodlažní s rovnou střechou s nízkým spádem. Nosný systém je stěnový, tvořený cihelnými tvárnicemi včetně obvodového pláště. Stropní konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska 250 mm. Venkovní fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem, venkovní omítka je navržena jako probarvená. Konstrukce stropu nad 2.NP krovu tvoří monolitická železobetonová deska 250 mm. Součástí stavebních prací bude rovněž okapový chodník a doplnění chodníků.
Stavební práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky, jsou technicky definovány zpracovanou zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele (projekt pro provádění stavby). Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

Poznámka

Projekt je spolufinancován z programu MFČR, Program 298201.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Ludgeřovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 973 257,- bez DPH (12 067 641,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

14. 1. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Solator s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Vilém Prajka

Kontaktní e-mail: dotace@solator.cz

Kontaktní telefon: +420 608231256

Kontaktní datová schránka: bhu29eh

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce Základní školy Ludgeřovice.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap