Cyklostezka Hnojice - Stádlo

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cyklostezka Hnojice - Stádlo zadávané zadavatelem Obec Hnojice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hnojice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cyklostezka Hnojice - Stádlo

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je novostavba stezky pro cyklisty spojující obce Hnojice s místní částí Města Štěpánova - Stádlo. Začátek stavby vlastní cyklostezky je v km 0,213 na stávající účelovou komunikaci ve východní části obce Hnojice. Úsek končí sjezdem na silnici III/4476 ve Stádle staničením 1,342.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hnojice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 104 294,27 bez DPH (6 176 196,06 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 948 000,00 bez DPH (4 777 080,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 744 188,84 bez DPH (5 740 468,50 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cyklostezka Hnojice - Stádlo.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 20. 7. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 ke SOD - Položkový rozpočet 20. 7. 2021 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 8. 11. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap