Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Cyklostezka Hnojice - Stádlo zadávané zadavatelem Obec Hnojice.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Popis informace či souboru

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla z důvodu změny rozsahu předmětu díla (víceprací). Tyto změny jsou uvedeny v rozpočtu 04 - SO 101 cyklostezka-uznatelné-vícepráce, který je přílohou tohoto dodatku.

Datum uveřejnění

8. 11. 2021

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap