Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Česká Kubice

Obec Česká Kubice

Sídlo zadavatele

Česká Kubice 82, Česká Kubice, PSČ 345 32

Plzeňský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00253294

Www stránky zadavatele

http://www.kubice.cz/obec/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://kubice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ceska-kubice_798/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

101221

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Česká Kubice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
01/2022 - TDI na akci "Bytový dům Česká Kubice č.p. 12, stavební úpravy objektu" Zobrazit
01/2024 - Výkon funkce odborného lesního hospodáře Zobrazit
02/2022 - Rekonstrukce bytů v Česká Kubice č.p. 12 Zobrazit
02/2023 - Zakoupení nemovitosti č.p. 32 v České Kubici Zobrazit
02/2024 - Dřevěná lávka Zobrazit
03/2023 - Veřejné osvětlení při MK na hřiště Zobrazit
03/2024 - Vyhotovení projektové dokumentace Zobrazit
04/2023 - Oprava střechy ČOV Folmava Zobrazit
05/2023 - Novostavba víceúčelového hřiště p.č.p 78/1, K.U. Novy Spálenec Zobrazit
06/2023 - Vypracování změny č. 1 územního plánu obce Česká Kubice Zobrazit
07/2023 - Dopravní a technická infrastruktura pro obytnou zónu u MVN v obci Folmava Zobrazit
08/2022 - Rekonstrukce bytů v objektu Česká Kubice č.p. 12 Zobrazit
08/2023 - Česká Kubice OZ Koptovna Zobrazit
09/2023 - Rekonstrukce vodojemu Česká Kubice Zobrazit
10/2023 - Oprava pozemní komunikace na p.p.č 1339/2 a 1339/12 v k.ú. Česká Kubice Zobrazit
11/2023 - Deratizace, desinsekce a dezinfekce objektů v majetku obce Česká Kubice Zobrazit
12/2022 - Rekonstrukce MK na hřiště - Česká Kubice Zobrazit
12/2023 - Realizace MKDS v obcích Folmava, Česká Kubice, Spálenec Zobrazit
13/2022 - TDI na stavbu "Bytový dům na st.p.č. 23 v k.ú. Nový Spálenec" Zobrazit
13/2023 - TDI na stavbu "Vodní zdroj HV1 pro zásobování obcí vodou, Nový Spálenec" Zobrazit
14/2022 - Vypracování projektové dokumentace dvojdomku na pozemcích p.č. st. 175 a 273/3, k.ú. Dolní Folmava Zobrazit
14/2023 - Traktorový přepravník Zobrazit
15/2023 - Parkovací stání při místní komunikaci, p.p.č. 1339-4, v k.ú Česká Kubice Zobrazit
16/2023 - Spálenec – vodní zdroj Zobrazit
17/2023 - Odstranění objektu RD č.p. 32 na p.č. st. 148 v k.ú. Česká Kubice Zobrazit
18/2022 - Dolní Folmava propojení vodovodu Zobrazit
18/2023 - Oprava střechy Česká Kubice č.p. 29 Zobrazit
19/2022 - Horní Folmava p.č.145 čp. 9 vodovodní přípojka Zobrazit
23/2022 - Dodávka a montáž technologie zdroje tepla pro vytápění bytového domu tepelným čerpadlem Zobrazit
31/2022 - Bytový dům na st. p. č. 23 v k.ú. Nový spálenec Zobrazit
32/2022 - TDI na stavbu "Bytový dům Česká Kubice č.p. 12 venkovní úpravy" Zobrazit
37/2022 - Dodávka a montáž technologie zdroje tepla pro vytápění bytového domu tepelným čerpadlem v č.p. 88 na České Kubici Zobrazit
40/2022 - Dodávka a instalace fotovoltaického systému na bude TS Zobrazit
5/2023 - TDI na stavbu "Rekonstrukce místní komunikace Nová Kubice - Spáleneček" Zobrazit
Autobusová zastávka při silnici II/190 v k.ú. Česká Kubice Zobrazit
Vypracování projektu - obytná zóna "Za Maškem" a "Ve stráni" Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Česká Kubice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
01/2023 - Administrace výběrového řízení "Novostavba víceúčelového hřiště p.č.p. 78/1 v k.ú. Nový Spálenec" Zobrazit
03/2022 - Zateplení fasády Horní Folmava č.p. 4 Zobrazit
04/2022 - Servisní smlouva k údržbě kamerového systému Zobrazit
05/2022 - Administrace výběrového řízení (Č. Kubice - výstavba chodníků při III/1901 - II. etapa) Zobrazit
06/2022 - Česká Kubice - výstavba chodníků při III/1901 - ll. etapa Zobrazit
07/2022 - Administrace výběrového řízení (Rekonstrukce MK na hřiště - Česká Kubice) Zobrazit
09/2022 - Příkazní smlouva TDI - Rekonstrukce ČOV Folmava Zobrazit
10/2022 - Administrace zadávacího řízení "Bytový dům na st.p.č. 23 v k.ú. Nový Spálenec" Zobrazit
11/2022 - Administrace výběrového řízení (Přestavba bývalo ČOV Folmava) Zobrazit
15/2022 - Výstavba veřejného osvětlení Folmava Zobrazit
16/2022 - Přestavba bývalé centrální ČOV na víceúčelovou stavbu technického zázemí technických služeb obce Česká Kubice Zobrazit
17/2022 - Rozvody vytápění pro bytový dům č.p.4 Horní Folmava Zobrazit
20/2022 - Výstavba chodník VO "Koptovna" Zobrazit
21/2022 - Administrace výběrového řízení na akci "Chodník při silnici III-1901" Zobrazit
22/2022 - Administrace výběrového řízení na akci "Chodník při silnici II/190" Zobrazit
24/2022 - Chodník při silnici III/1901 v obci Česká Kubice Zobrazit
25/2022 - Dodávka a montáž technologie zdroje tepla pro vytápění bytového domu tepelným čerpadlem v č.p.12 v České Kubici Zobrazit
26/2022 - Dodávka a montáž technologie zdroje tepla pro vytápění bytového domu tepelným čerpadlem v č.p. 29 v České Kubice Zobrazit
27/2022 - Chodník při silnici II/190 v obci Česká Kubice Zobrazit
28/2022 - Chodník při silnici III/1901 v obci Česká Kubice Zobrazit
29/2022 - TDI na stavbu "Propojení vodovodů - Dolní Folmava" Zobrazit
30/2022 - TDI na stavbu "Změna užívání ČOV Česká Kubice" Zobrazit
33/2022 - Úplné znění ÚP Česká kubice po po změnách č. l a č. 2. Zobrazit
34/2022 - Úprava návrhu změny č. 2 územního plánu podle výsledků veřejného projednání a posouzení návrhu změny č. 2 územního plánu krajským úřadem, dokumentace změny č. 2 pro vydání Zobrazit
35/2022 - Žulový chodník hřbitov Česká Kubice Zobrazit
36/2022 - Venkovní úpravy u nemovitosti č.p. 12 Česká Kubice Zobrazit
38/2022 - ČOV změna užívání Zobrazit
39/2022 - Odvodnění a oprava sklepa č.p.4 v k.ú Horní Folmava Zobrazit
41/2022 - Bezpečnostní dopadová plocha Zobrazit
42/2022 - Dokumentace stavby "Úprava vodního toku IDVT 10275483" Zobrazit
Bytový dům, Folmava č.p.60 Zobrazit
Č. Kubice tech. služby - vytápění Zobrazit
Č. Kubice - kamerový systém CCTV Zobrazit
Č. Kubice - výstavba chodníků při II/190 Zobrazit
Č. Kubice – provozní budova technických služeb Zobrazit
Č. Kubice – provozní budova technických služeb Zobrazit
Č. Kubice – rozběhová dráha pro hasičský sport Zobrazit
Česká Kubice -dopravní automobil Zobrazit
Česká Kubice – Folmava – Vodovod, kanalizace a ČOV Zobrazit
Česká Kubice – rekonstrukce požární zbrojnice Zobrazit
Chodník při silnici II/190 v obci Spálenec - II. etapa Zobrazit
Chodník při silnici III/0268 v obci Folmava Zobrazit
Darovací smlouva postiženým obcím na jižní Moravě Zobrazit
Dodání mobilního drtiče pro technické služby obce Česká Kubice Zobrazit
Garáž a sklad zahradní technicky a nářadí, k.ú. Nový Spálenec, pozemek p. č. 59 a 78/1 Zobrazit
Koordinátor BOZP na akci - Rozšíření a rekonstrukce sportovního areálu v obci Česká Kubice Zobrazit
Minibagr pro technické služby obce Česká Kubice Zobrazit
Obec Česká Kubice - dodávka cisternové automobilové stříkačky Zobrazit
Odstranění havarijního stavu kanalizace Zobrazit
Oprava havarijního stavu kanalizace - bezvýkopová mezi šachtami Zobrazit
Oprava kanalizace "Za krásnohorskou" Zobrazit
Oprava místní komunikace na P.P.Č 1078/5, 1078/4, 1420/10 v KÚ Česká Kubice a Obytná zóna Česká Kubice Zobrazit
Oprava místních komunikacích v k.ú. Česká Kubice a Horní Folmava Zobrazit
Oprava šoupat, vodovodu a hydrantů v České Kubici Zobrazit
Pojištění souboru vozidel obce Česká Kubice Zobrazit
Pojistná smlouva Zobrazit
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Spálenec Zobrazit
Příkazní smlouva na TDI v oblastech Česká Kubice a Folmava Zobrazit
Rekonstrukce sportovního areálu Na Skále Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího výtlačného kanalizačního řadu od ČS k č.p. 91 a výměna šoupat, hydrantů a domovních uzávěrů od č.p. 93 k ČS. Zobrazit
Rodinné domy Folmava – RD 1, 2 a 3 Zobrazit
Rozšíření stávajícího kamerového a zabezpečovacího systému "Hasičská zbrojnice Folmava" Zobrazit
Smlouva o zpracování ročního vyúčtování služeb v bytových objektech obce Česká Kubice Zobrazit
Stavební úprava místní komunikace na p. p. č. 1399/25, 1399/26, 1399/27 v k. ú. Česká Kubice Zobrazit
Stavební úprava místní komunikace na p. p. č. 1425/1 v k. ú. Česká Kubice Zobrazit
Stavební úpravy nevyužité části budovy Česká Kubice č.p. 60 - Knihovna Zobrazit
TDI na akci "Sportovní areál Česká Kubice" Zobrazit
Technický dozor na akci "Rekonstrukce kanalizace obce Česká Kubice" Zobrazit
Vestavba do velitelského vozidla VW Amarok Zobrazit
Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním Zobrazit
Výměna stávajících mechanických vodoměrů za měřidla bezdrátová zn. iPERL Zobrazit
Vypracování územní studie - Česká Kubice "Za Krásnohorskou" Zobrazit
Vypracování územní studie - Folmava "U MVN" Zobrazit
Vypracování územní studie - Nový Spálenec "Za Maškem" Zobrazit
Vyvážecí vlek pro technické služby obce Česká Kubice Zobrazit
Zakoupení svahové sekačky pro technické služby Obce Česká Kubice Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap