Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Česká Kubice

Obec Česká Kubice

Sídlo zadavatele

Česká Kubice 82, Česká Kubice, PSČ 345 32

Plzeňský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00253294

Www stránky zadavatele

http://www.kubice.cz/obec/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://kubice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ceska-kubice_798/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

101221

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Česká Kubice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
01/2022 - TDI na akci "Bytový dům Česká Kubice č.p. 12, stavební úpravy objektu" Zobrazit
02/2022 - Rekonstrukce bytů v Česká Kubice č.p. 12 Zobrazit
03/2022 - Zateplení fasády Horní Folmava č.p. 4 Zobrazit
04/2022 - Servisní smlouva k údržbě kamerového systému Zobrazit
05/2022 - Administrace výběrového řízení (Č. Kubice - výstavba chodníků při III/1901 - II. etapa) Zobrazit
06/2022 - Česká Kubice - výstavba chodníků při III/1901 - ll. etapa Zobrazit
07/2022 - Administrace výběrového řízení (Rekonstrukce MK na hřiště - Česká Kubice) Zobrazit
08/2022 - Rekonstrukce bytů v objektu Česká Kubice č.p. 12 Zobrazit
09/2022 - Příkazní smlouva TDI - Rekonstrukce ČOV Folmava Zobrazit
10/2022 - Administrace zadávacího řízení "Bytový dům na st.p.č. 23 v k.ú. Nový Spálenec" Zobrazit
11/2022 - Administrace výběrového řízení (Přestavba bývalo ČOV Folmava) Zobrazit
12/2022 - Rekonstrukce MK na hřiště - Česká Kubice Zobrazit
13/2022 - TDI na stavbu "Bytový dům na st.p.č. 23 v k.ú. Nový Spálenec" Zobrazit
14/2022 - Vypracování projektové dokumentace dvojdomku na pozemcích p.č. st. 175 a 273/3, k.ú. Dolní Folmava Zobrazit
15/2022 - Výstavba veřejného osvětlení Folmava Zobrazit
16/2022 - Přestavba bývalé centrální ČOV na víceúčelovou stavbu technického zázemí technických služeb obce Česká Kubice Zobrazit
17/2022 - Rozvody vytápění pro bytový dům č.p.4 Horní Folmava Zobrazit
18/2022 - Dolní Folmava propojení vodovodu Zobrazit
19/2022 - Horní Folmava p.č.145 čp. 9 vodovodní přípojka Zobrazit
20/2022 - Výstavba chodník VO "Koptovna" Zobrazit
Koordinátor BOZP na akci - Rozšíření a rekonstrukce sportovního areálu v obci Česká Kubice Zobrazit
Oprava místních komunikacích v k.ú. Česká Kubice a Horní Folmava Zobrazit
Příkazní smlouva na TDI v oblastech Česká Kubice a Folmava Zobrazit
Rekonstrukce sportovního areálu Na Skále Zobrazit
Smlouva o zpracování ročního vyúčtování služeb v bytových objektech obce Česká Kubice Zobrazit
Stavební úprava místní komunikace na p. p. č. 1425/1 v k. ú. Česká Kubice Zobrazit
TDI na akci "Sportovní areál Česká Kubice" Zobrazit
Vypracování projektu - obytná zóna "Za Maškem" a "Ve stráni" Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Česká Kubice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bytový dům, Folmava č.p.60 Zobrazit
Č. Kubice tech. služby - vytápění Zobrazit
Č. Kubice - kamerový systém CCTV Zobrazit
Č. Kubice - výstavba chodníků při II/190 Zobrazit
Č. Kubice – provozní budova technických služeb Zobrazit
Č. Kubice – provozní budova technických služeb Zobrazit
Č. Kubice – rozběhová dráha pro hasičský sport Zobrazit
Česká Kubice -dopravní automobil Zobrazit
Česká Kubice – Folmava – Vodovod, kanalizace a ČOV Zobrazit
Česká Kubice – rekonstrukce požární zbrojnice Zobrazit
Chodník při silnici II/190 v obci Spálenec - II. etapa Zobrazit
Chodník při silnici III/0268 v obci Folmava Zobrazit
Darovací smlouva postiženým obcím na jižní Moravě Zobrazit
Dodání mobilního drtiče pro technické služby obce Česká Kubice Zobrazit
Garáž a sklad zahradní technicky a nářadí, k.ú. Nový Spálenec, pozemek p. č. 59 a 78/1 Zobrazit
Minibagr pro technické služby obce Česká Kubice Zobrazit
Obec Česká Kubice - dodávka cisternové automobilové stříkačky Zobrazit
Odstranění havarijního stavu kanalizace Zobrazit
Oprava havarijního stavu kanalizace - bezvýkopová mezi šachtami Zobrazit
Oprava kanalizace "Za krásnohorskou" Zobrazit
Oprava místní komunikace na P.P.Č 1078/5, 1078/4, 1420/10 v KÚ Česká Kubice a Obytná zóna Česká Kubice Zobrazit
Oprava šoupat, vodovodu a hydrantů v České Kubici Zobrazit
Pojištění souboru vozidel obce Česká Kubice Zobrazit
Pojistná smlouva Zobrazit
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Spálenec Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího výtlačného kanalizačního řadu od ČS k č.p. 91 a výměna šoupat, hydrantů a domovních uzávěrů od č.p. 93 k ČS. Zobrazit
Rodinné domy Folmava – RD 1, 2 a 3 Zobrazit
Rozšíření stávajícího kamerového a zabezpečovacího systému "Hasičská zbrojnice Folmava" Zobrazit
Stavební úprava místní komunikace na p. p. č. 1399/25, 1399/26, 1399/27 v k. ú. Česká Kubice Zobrazit
Stavební úpravy nevyužité části budovy Česká Kubice č.p. 60 - Knihovna Zobrazit
Technický dozor na akci "Rekonstrukce kanalizace obce Česká Kubice" Zobrazit
Vestavba do velitelského vozidla VW Amarok Zobrazit
Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním Zobrazit
Výměna stávajících mechanických vodoměrů za měřidla bezdrátová zn. iPERL Zobrazit
Vypracování územní studie - Česká Kubice "Za Krásnohorskou" Zobrazit
Vypracování územní studie - Folmava "U MVN" Zobrazit
Vypracování územní studie - Nový Spálenec "Za Maškem" Zobrazit
Vyvážecí vlek pro technické služby obce Česká Kubice Zobrazit
Zakoupení svahové sekačky pro technické služby Obce Česká Kubice Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap