Č. Kubice - výstavba chodníků při II/190

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Č. Kubice - výstavba chodníků při II/190 zadávané zadavatelem Obec Česká Kubice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Česká Kubice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Č. Kubice - výstavba chodníků při II/190

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je stavební úprava chodníků v intravilánu obce Česká Kubice při komunikacích II/190 . Tato akce propojí bezbariérově obytné části obce se všemi veřejnými stavbami. Zároveň dojde k úpravě autobusových zastávek tak, aby vyhovovaly vyhl. 398- 2009Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při této činnosti vznikla nutnost doplnit systémy odvodnění veřejných ploch.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8

Místo plnění veřejné zakázky

Česká Kubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 960 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 866 093,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 1. 2015

Lhůta pro podání nabídek

5. 2. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Česká Kubice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vladimír Koranda

Kontaktní e-mail: podatelna@kubice.cz

Kontaktní telefon: +420379 793 134

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Č. Kubice - výstavba chodníků při II/190.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 24. 2. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap