„Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“ zadávané zadavatelem Městys Stráž. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Stráž

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, v rámci realizace investiční akce: „Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“, spočívající ve zhotovení stavby a v provedení souvisejících stavebních prací.
Stručný technický popis stavby (objektu):
Objekt, na němž má být úprava provedena, se nachází v areálu stávající Mateřské školy ve Stráži v zastavěné části obce.
Nástavba bude provedena na objektu stávajícího přízemního hospodářského pavilonu. Stavba byla realizována před cca 40-ti lety klasickou zděnou technologií z cihelných bloků na základových pasech. Nosnou konstrukci stropů a střech tvoří železobetonové panely. Střecha je provedena ze sedlových dřevěných sbíjených vazníků položených na stropních panelech.
Stavba je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu a je vhodná pro provedení stavebních úprav a nástavby.
Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.:
- zastavěná plocha nástavby cca 284 m2
- obestavěný prostor cca 1000 m3
- užitná plocha cca 239 m2
Přístavba pavilonu vyvolává potřebu nového řešení zastavování vozidel rodičů při dopravě žáků do a ze školy. Z tohoto důvodu se v rámci přístavby pavilonu vybuduje nové parkoviště pro osobní automobily v ulici severozápadně od objektu.
Místo stavby: k.ú. Stráž , p.p.č. 2464/1, st.p.č. 434
Přesná specifikace stavebních prací je uvedena v projektové dokumentaci a slepém položkovém rozpočtu (výkazu výměr). Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci, v přílohách zadávací dokumentace, obchodních podmínkách, návrhu SOD, projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2021-040009

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1840/21/LT

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Stráž, okr. Tachov

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
SOD - „Stavební úpravy a nástavba objektu Mateřské školy ve Stráži“ 5. 11. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap