Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Velké Bílovice

Město Velké Bílovice

Sídlo zadavatele

MÚ Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, Velké Bílovice, PSČ 691 02

Jihomoravský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00283673

Www stránky zadavatele

http://www.velkebilovice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://velkebilovice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-velke-bilovice_314/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

224484

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Velké Bílovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
BD Čejkovická- rekonstrukce zdroje tepla, Zdravotní středisko a DPS rekonstrukce zdroje tepla Zobrazit
Domov pro seniory - projektová dokumentace Zobrazit
Dopravní automobil – JSDH Velké Bílovice Zobrazit
Intenzifikace ČOV Velké Bílovice Zobrazit
Intenzifikace ČOV Velké Bílovice - Technický dozor investora Zobrazit
Intenzifikace ČOV Velké Bílovice - Technický dozor investora Zobrazit
Modernizace chodníku a přilehlých prostor před ZŠ Velké Bílovice Zobrazit
Oprava místní komunikace ul. Revoluční ve Velkých Bílovicích Zobrazit
Pořízení nového traktoru. Zobrazit
Rekonstrukce hřbitovní zdi a brány Velké Bílovice Zobrazit
Rekonstrukce objektu prodejny LIMA Zobrazit
Rozšíření a oprava komunikace – ul. Fabián k ulici Polní Zobrazit
Rozšíření sportovního areálu s víceúčelovým využitím ve Velkých Bílovicích – I. etapa Zobrazit
Stavební úpravy ČOV Velké Bílovice Zobrazit
Velké Bílovice - ul. Čejkovská, chodník a parkovací stání Zobrazit
Velké Bílovice - ul. Osvoboditelů, přechod pro chodce Zobrazit
Velké Bílovice - ul. Podivínská, vjezdový ostrůvek Zobrazit
VELKÉ BÍLOVICE - UL.FABIÁN, UL. ZÁHUMNÍ, CHODNÍK Zobrazit
Velké Bílovice – ul. Slíny, parkovací zálivy a rekonstrukce chodníků Zobrazit
Velké Bílovice – ul. U Školky, parkoviště a komunikace Zobrazit
VELKÉ BÍLOVICE-ulice Slíny, oprava havarijního stavu vodovodu Zobrazit
Venkovní žaluzie ZŠ Velké Bílovice - 1. stupeň Zobrazit
Zdravotní středisko Velké Bílovice Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Velké Bílovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
Dodávka 850 ks židlí a 170 ks stolů pro Kulturní dům ve Velkých Bílovicích Zobrazit
Intenzifikace ČOV Velké Bílovice – projektová dokumentace pro stavební povolení Zobrazit
Kulturní dům Velké Bílovice- vnitřní kanalizace Zobrazit
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice Zobrazit
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice – didaktické pomůcky a nábytek Zobrazit
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice – vybavení učeben Zobrazit
Nákup komunální techniky pro město Velké Bílovice Zobrazit
Obnova informačního systému města Velké Bílovice Zobrazit
Oprava a rekonstrukce hasičské zbrojnice Zobrazit
Oprava fasády a střechy - stará škola Zobrazit
Poskytnutí překlenovacího investičního úvěru na stavbu „Velké Bílovice – lokalita Morávky II, komunikace a inženýrské sítě“ Zobrazit
Rekonstrukce CAS 32 T815 Zobrazit
Rekonstrukce havarijního stavu toalet v objektu kulturního domu Zobrazit
Rekonstrukce objektu v ul. Růžová Zobrazit
Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ Zobrazit
Revitalizace brownfields - Zastřešení a modernizace výrobních prostor na společenské zázemí Města Velké Bílovice, Klubovny Zobrazit
Revitalizace brownfields-modernizace výrobních prostor na společenské zázemí města Velké Bílovice Zobrazit
Revitalizace kulturního domu města Velké Bílovice- zateplení objektu Zobrazit
Rozšíření hřbitova II, Velké Bílovice Zobrazit
Sanace objektu - stará škola Zobrazit
Školní jídelna Velké Bílovice – vzduchotechnika Zobrazit
Stavební úpravy a oprava zpevněných ploch Kulturního domu Zobrazit
Stavební úpravy s přístavbou - ZUŠ Velké Bílovice Zobrazit
Traktorový návěs – dvouramenný nosič kontejnerů Zobrazit
Úspory energií BD ul. Čejkovská č. p. 1123 Zobrazit
Úspory energií BD ul. Čejkovská č. p. 487 Zobrazit
Úspory energií BD ul. U Školky č. p. 366 Zobrazit
Úspory energií zdravotního střediska a domova pro seniory Velké Bílovice Zobrazit
Úspory energií ZŠ Velké Bílovice Zobrazit
Velké Bílovice - lokalita Morávky II, komunikace a inženýrské sítě Zobrazit
Velké Bílovice - ul. Podivínská, chodník Zobrazit
Velké Bílovice – chodník v ulici Svárov Zobrazit
Velké Bílovice – ul. Čejkovská, Havarijní rekonstrukce kanalizace Zobrazit
Velké Bílovice – ul. Čejkovská, Havarijní rekonstrukce kanalizace Zobrazit
Velké Bílovice – ul. Mírová – chodník Zobrazit
VELKÉ BÍLOVICE – ul. Mírová, rekonstrukce kanalizace Zobrazit
Vytvoření prvků ÚSES v k. ú. Velké Bílovice a Vybudování biokoridoru BK 4 v trati Pod Novými horami Zobrazit
Základní umělecká škola, rekonstrukce zdroje tepla Zobrazit
Změna využití podnikatelských prostor pro výuku ZUŠ Zobrazit
ZUŠ Velké Bílovice – zesílení stropní konstrukce Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap