Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice zadávané zadavatelem Město Sezemice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Sezemice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívající ve vytvoření nového a modernizaci stávajícího informačního systému ve městě Sezemice (dále jen „IS“), za účelem dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy pro umožnění jednoduché a rychlé komunikace s úřadem pro občany i podnikatelské subjekty a dále zajištění a poskytování záruky za jakost.
Nový intranet (IS) by měl být svou charakteristikou komplexní a rozšiřitelný software, který by měl být navržen tak, aby podporoval veškeré současné a nové zamýšlené interní procesy úřadu, zajišťoval integraci existujícího softwaru. Nad jeho implementací by zároveň bylo možné vystavět moderní portál pro občany.
IS bude dodán v provedení specifikovaném v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Charakteristika předmětu veřejné zakázky, kde zadavatel uvádí veškeré technické parametry požadovaného informačního systému.

Poznámka

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „zákon“) a zároveň je veřejnou zakázkou podlimitní ve smyslu ustanovení § 26 zákona. Na základě rozhodnutí zadavatele je tato veřejná zakázka zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a násl. zákona.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01/2018/Sezemice

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72268000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Město Sezemice – Městský úřad Sezemice, sídlem: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 747 934,- bez DPH (4 535 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 899 000,- bez DPH (3 507 790,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3149000 bez DPH (3 810 290,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Tomáš

Kontaktní e-mail: tomas@akbht.cz

Kontaktní telefon: +420608607501

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 11. 5. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 11. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Charakteristika předmětu veřejné zakázky 11. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - Krycí list 11. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - Základní způsobilost 11. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - Referenční list 11. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení - Seznam techniků 11. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - Seznam poddodavatelů 11. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 7 - Návrh Smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb ICT 11. 5. 2018 Zobrazit
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení - Nabízené technické řešení 11. 5. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace vč. Příloh č. 1-8 (elektronicky podepsané) 11. 5. 2018 Zobrazit
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 25. 5. 2018 Zobrazit
NOVÉ ZNĚNÍ - Příloha č. 1 - Charakteristika předmětu veřejné zakázky (dle Vysvětlení ZD č. 1) 25. 5. 2018 Zobrazit
NOVÉ ZNĚNÍ - Zadávací dokumentace (dle Vysvětlení ZD č. 1) 25. 5. 2018 Zobrazit
NOVÉ ZNĚNÍ - Výzva k podání nabídek (dle Vysvětlení ZD č. 1) 25. 5. 2018 Zobrazit
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 1. 6. 2018 Zobrazit
NOVÉ ZNĚNÍ č. II - Zadávací dokumentace (dle Vysvětlení ZD č. 2) 1. 6. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo a poskytování služeb ICT - VZ - IS - Sezemice 30. 8. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 12. 9. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a poskytování služeb ICT - VZ - IS - Sezemice 27. 9. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě o poskytování služeb ICT 29. 3. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě o poskytování služeb ICT 29. 3. 2019 Zobrazit
Informace o skutečně uhrazené ceně za plnění smlouvy - IS - SEZEMICE 16. 4. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ALTAIR SOFTWARE s.r.o. (28350511) Dodavatel 3 507 790,- Kč vč. DPH
2 899 000,- Kč bez DPH
Digital Solutions, s.r.o. (25998706) Uchazeč 4 356 000,- Kč vč. DPH
3 600 000,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
SPOJMONT Brno, spol. s r.o. (15548341)
VAHAL s.r.o. (49975714)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap