Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Sezemice

Město Sezemice

Sídlo zadavatele

Husovo náměstí 790, Sezemice, PSČ 533 04

Pardubický kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00274241

Www stránky zadavatele

http://www.sezemice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://sezemice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-sezemice_6109/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

Z2018-014976

Poznámka

Předchozí profil(y) zadavatele: https://veza.cz/Contracts.aspx/1048 (od 26.04.2013 do 09.05.2018)

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Sezemice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Profil zadavatele Město Sezemice neobsahuje žádné aktivní veřejné zakázky.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Sezemice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Altán pro pasivní odpočinek Zobrazit
Chodník Dražkov - I. část Zobrazit
Chodník podél silnice I/36 Sezemice Družstevní Zobrazit
Chodník podél silnice III/29810, Obec Lukovna Zobrazit
Cyklostezka Počaply - Sezemice Zobrazit
Dodávka a realizace stavebních prací spočívajících v podchycení základových konstrukcí domu Husovo nám. 92 Sezemice Zobrazit
Dodávka, montáž a oživení 8 ks měřičů rychlosti v Sezemicích Zobrazit
Dveře č.p. 92 Zobrazit
Ke Křížku - oprava místní komunikace Zobrazit
Modernizace svítidel veřejného osvětlení ve městě Sezemice Zobrazit
Nakládání s odpady Zobrazit
Obnova fasády č.p. 92 Zobrazit
Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého Zobrazit
Obnova kaple sv. Jana Nepomuckeho Zobrazit
Obnova křížku v Sezemicích, místní části Kladina Zobrazit
Obnova křížku v Sezemicích, místní části Lukovna Zobrazit
Oprava komunikace - před drogerií Zobrazit
Oprava komunikace - před Spartakem Zobrazit
Oprava místní komunikace Kladina Zobrazit
Oprava přechodu v Zámostí Zobrazit
Oprava střech bytových domů č. p. 734-737, č. 728-731 a č. p. 732-733 v Sezemicích Zobrazit
Oprava střechy bytového domu v Masarykově ulici č. p. 515 Zobrazit
Oprava účelové komunikace ve Veské v lokalitě Kout Zobrazit
OPRAVA ULICE V POČAPELSKÝCH CHALUPÁCH, POČAPLY Zobrazit
Oprava zpevněné plochy před HZS Zobrazit
PD Chodník Veská Zobrazit
Projekt - Dům s pečovatelskou službou Tyršovo nám. 721 Sezemice Zobrazit
Projektová dokumentace - Revitalizace a snížení energetické náročnosti DSP Sezemice Zobrazit
Rekreační lesopark Mlynářka - I. etapa Zobrazit
Restaurátorská obnova tří objektů Zobrazit
Samosběrný zametací stroj na úklid silničních komunikací Zobrazit
Sezemice, dům č. p. 92, rekonstrukce střechy Zobrazit
SEZEMICE, místní část Počaply a Počapelské chalupy - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Zobrazit
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. p. 693 SEZEMICE Zobrazit
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. p. 693 SEZEMICE - MATEŘSKÁ ŠKOLA, BYT Zobrazit
Svoz, třídění, využívání a odstraňování tuhého komunálního odpadu na území města Sezemice Zobrazit
Traktor Zobrazit
Tyršovo náměstí - oprava místní komunikace Zobrazit
Údržba cyklostezky Počaply - Sezemice - křižovatka Choteč Zobrazit
Ulice Počapelská - rekonstrukce místní komunikace Zobrazit
Užitkový automobil Zobrazit
Varovný systém města Sezemice Zobrazit
Výběr zhotovitele stavby "Zateplení objektu A, B a D ZŠ Sezemice" Zobrazit
Výměna oken v kuchyni ZŠ Zobrazit
Výroba a montáž oken do objektu č. p. 515 v Masarykově ulici v Sezemicích Zobrazit
Výroba a montáž oken do objektů domů č. p. 525 a 526 ve Smetanově ulici v Sezemicích Zobrazit
Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice Zobrazit
Zateplení objektů MŠ Sezemice Zobrazit
Zklidněná komunikace Počaply - Počaply Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci "SEZEMICE, místní část Kladina - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE" Zobrazit
ZŠ Sezemice - nástavba střechy objektu dílen Zobrazit
ZŠ Sezemice - rekonstrukce kotelny a úprava topného systému Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap