Zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, při prováděním stavby „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“ zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

Zadávací dokumentace VZ malého rozsahu na služby:
Výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, při prováděním stavby „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“

Datum uveřejnění

31. 5. 2013

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap