Město Lipník nad Bečvou

Sídlo zadavatele

náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31

Olomoucký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00301493

Www stránky zadavatele

http://www.mesto-lipnik.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://lipnik.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-lipnik-nad-becvou_14/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

60057311

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Lipník nad Bečvou. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Lipník nad Bečvou. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Cyklostezka Lipník, Za Vodou Zobrazit
Cyklostezska BEČVA v úseku Lipník nad Bečvou - Osek nad Bečvou Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 Zobrazit
Dům č.p. 13, Lipník nad Bečvou - sanace vlhkého zdiva Zobrazit
Dům č.p. 68, Lipník nad Bečvou - oprava fasády včetně sanace zdiva Zobrazit
Dům č.p. 68, Lipníku nad Bečvou - udržovací práce Zobrazit
Fasáda budovy radnice včetně statického zajištění v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
II/437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje, objekt SO 101.1 - silniční obrubníky ve městě Lipník nad Bečvou Zobrazit
Kanalizační přípojka pro objekt bývalého kláštera Zobrazit
Křižovatka u sokolovny, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Lipník nad Bečvou - Rekonstrukce ulic Losertova a Palackého Zobrazit
Lipník nad Bečvou - revitalizace ulice Bratrská Zobrazit
Lipník nad Bečvou sídliště Dukla oprava kanalizačních přípojek před objekty čp. 998 - 1000 a čp. 989 - 991 Zobrazit
Obnova zámeckého parku Zobrazit
Obnova zeleně v parku Komenského sady v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava III etap povrchů chodníků ul. Tyršova v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava městských hradeb, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Oprava nádvoří zámku v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava povrchů části chodníků Na Horecku (po nadjezd) v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava povrchu části komunikace III. tř. v ul. Svat. Čecha v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava povrchu komunikace a přimknutého chodníku ul. Příční v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava povrchu komunikace IV. tř. 1. úsek a 2. úsek v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava povrchu komunikace IV. tř. ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava povrchů místních komunikací III. tř a IV. tř. v ul. Jezerská v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava povrchu MK ul. Blahoslavova v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava povrchu MK ul. M. Alše v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Oprava příjezdové cesty ke sběrnému dvoru Zobrazit
Opravy teras v 5. NP, na objektu č. p. 1492, Osecká v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Regenerace lesoparku u Bečvy Zobrazit
Regenerace zeleně na sídlišti Dukla Zobrazit
Rekonstrukce objektu č.p. 1380 v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Rekonstrukce ulice Na Kopečku, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Rekonstrukce zdroje tepla pošty Lipník nad Bečvou, Novosady 29/17 Zobrazit
Rekonstrukce živičného povrchu ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Revitalizace náměstí Osvobození v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Revitalizace plochy po letním kině a chodník na sídliště Zahradní Zobrazit
Revitalizace zeleně sídliště Zahradní v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Revitalizace zeleně sídliště Zahradní v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Sanace budovy bývalé piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou - I. etapa Zobrazit
Sběrné středisko odpadů Lipník nad Bečvou Zobrazit
Sběrné středisko odpadů Lipník nad Bečvou Zobrazit
Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou - technologické vybavení Zobrazit
Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou - technologické vybavení Zobrazit
Stavební úpravy 1. NP objektu č.p. 13 na turistické informační centrum Zobrazit
Stavební úpravy křižovatky Osecká x Na Horecku Zobrazit
Stavební úpravy okružní křižovatky u Lidlu v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Tribuna - oprava sociálního zařízení v objektu č. p. 1043 Zobrazit
Udržovací práce domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Udržovací práce domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, 2. etapa Zobrazit
Ulice Bratrská - úpravy veřejného prostranství Zobrazit
Úprava veřejného prostranství před MetalPlastem Zobrazit
Vybavení interiéru turistického informačního centra, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Výměna oken a sanace obvodových zdí v bytových domech č.p. 722 a 723 ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Výměna potrubí vody a kanalizace Sv. Čecha 730 Lipník nad Bečvou Zobrazit
Výměna silničních obrubníků a přimknutý chodníku v ulice Svat. Čecha v Lipníku nad Bečvou Zobrazit
Výměna střešní krytiny a oprava komínových těles č.p. 11 nám. T.G.M., Lipník nad Bečvou Zobrazit
Výměna venkovních výplní otvorů - bytový dům M. J. Husa č.p. 964 až 966, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou“ Zobrazit
Výstavba chodníku ke sportovní hale Zobrazit
Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Zateplení objektu bývalé MŠ Zahradní, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Zateplení štítů č.p. 1033, 1032, 1018, Lipník nad Bečvou Zobrazit
Zřízení akustického podhledu v KD Echo Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap