Rekonstrukce objektu č.p. 1380 v Lipníku nad Bečvou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu č.p. 1380 v Lipníku nad Bečvou zadávané zadavatelem Město Lipník nad Bečvou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Lipník nad Bečvou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu č.p. 1380 v Lipníku nad Bečvou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby Rekonstrukce objektu č. p. 1380 v Lipníku nad Bečvou, a to dle projektové dokumentace a této zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále: výkon činnosti koordinátora BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi (stavbě) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., vypracování plánu BOZP, plán BOZP dodavatel předloží před podpisem smlouvy o dílo, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (7x tištěná verze + 7x CD), zajištění všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí plynových a elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad a revize komínu, geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

219582

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Lipník nad Bečvou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

33 000 000,- bez DPH (39 930 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

28 115 505,- bez DPH (34 019 761,05 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

26 428 116,- bez DPH (31 966 975,47 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu č.p. 1380 v Lipníku nad Bečvou.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce objektu č.p. 1380 v Lipníku nad Bečvou zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TRAWEKO 96 s.r.o. (25363751) Dodavatel 33 738 606,- Kč vč. DPH
28 115 505,- Kč bez DPH
Provádění staveb Olomouc, a.s. (25385551) Uchazeč 35 013 342,- Kč vč. DPH
29 177 785,- Kč bez DPH
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. (25896873) Uchazeč 34 439 388,- Kč vč. DPH
28 699 490,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce objektu č.p. 1380 v Lipníku nad Bečvou zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2012 TRAWEKO 96 s.r.o. (25363751) 1 325 386,80
1 104 489,-
2013 TRAWEKO 96 s.r.o. (25363751) 30 641 588,67
25 323 627,-

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce objektu č.p. 1380 v Lipníku nad Bečvou zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
HP-ELMONN s.r.o. (27812707)
Ing. Miloš Tomášek (60378085)
AV MEDIA, a.s. (48108375)
Ing. Jaroslav Schőn (11557893)
Kamil Engel (71835105)
Aleš Masař (13431374)
Hynek Dvořák (75866374)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap