Lokální biocentrum Za Vodárnou v Holešově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Lokální biocentrum Za Vodárnou v Holešově zadávané zadavatelem Město Holešov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Holešov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Lokální biocentrum Za Vodárnou v Holešově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace prvku ÚSES - lokálního biocentra Za Vodárnou v Holešově na ploše cca 4,2 ha na částech pozemků p. č. 2647, 2760/7 a 2760/90 KN v k. ú. Holešov podle stejnojmenné projektové dokumentace. Na dané ploše, která je zatravněná, bude vytvořena lesnická oplocenka s 6 bránami, do které bude lesnickým způsobem vysázeno 28 285 ks sazenic stanovištně původních stromů místní provenience.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77211600-8; 02510000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Holešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

905 870,78 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Holešov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavla Pšejová

Kontaktní e-mail: pavla.psejova@holesov.cz

Kontaktní telefon: +420 573 521 404

Kontaktní datová schránka: x8qbfvu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Lokální biocentrum Za Vodárnou v Holešově.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap