Rekonstrukce vybraných výplní otvorů - v objektu HŠ Praha 10 Vršovická 43

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce vybraných výplní otvorů - v objektu HŠ Praha 10 Vršovická 43 zadávané zadavatelem Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce vybraných výplní otvorů - v objektu HŠ Praha 10 Vršovická 43

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a týkající se rekonstrukce vybraných a havarijních výplní otvorů nacházející ve dvorním traktu objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, Praha 10 – Vršovice.
Jedná se o údržbové práce. Objekt je řešen o čtyřech podlažích nadzemních s podkrovím a o jednom podzemním podlaží. Stěny jsou vyzděné cihelné, případně ze smíšeného zdiva. Stropy se předpokládají dřevěné, ocelové a klenuté cihelné stropy. Podrobný průzkum konstrukcí nebyl prováděn vzhledem k charakteru prací. Při výměně stávajících výplní otvorů (jednoduchá a kastlová okna) a nahrazení novými výplněmi charakteru stávajících výplní (jednoduchá a kastlová okna), budou provedeny opravy ostění oken, jak vnějších, tak vnitřních. Po úpravě vnitřních špalet bude provedena oprava omítek. Bude provedena výmalba v bezprostředním prostoru kolem otvorů. Součástí výměny výplní otvorů bude i provedení plechové přechodové okapničky se spádováním od okna a případnou úpravu stávajícího parapetu. Dále provedení vnitřních dřevěných parapetů masivních v profilaci původní a barvě oken. V barvě oken bude provedeno kování (krytky štělovacích pantů s čučkami dle stávajícího charakteru a případně pákové ovladače v místech stávajících), Ostatní kování bude provedeno v barvě matná mosaz. Připojovací spáry budou opatřeny páskami na vnitřní straně parotěsnými a na vnější straně vzduchotěsnými, případně komprimačními páskami. Přesahy budou zaomítnuty. Mezery mezi vyzdívkou a kastlem okna na ostění a nadpraží budou vyplněny minerální vatou tuhou. V místě parapetu budou parapety dozděny a vyrovnány maltou. Podrobněji viz projektová dokumentace s položkovým výkazem výměr

Poznámka

Vzorové okno musí být schváleno památkovým úřadem

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

0045261

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 - Vršovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 999 432,- bez DPH (2 419 313,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 498 356,- bez DPH (3 023 011,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 1. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek

6. 2. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Odborný poradce HŠ Praha 10 Vršovická

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. František Postránecký

Kontaktní e-mail: postraneckyf@atlas.cz

Kontaktní telefon: 724229760

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce vybraných výplní otvorů - v objektu HŠ Praha 10 Vršovická 43.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 28. 1. 2020 Zobrazit
Návrh Smlouvy o dílo 28. 1. 2020 Zobrazit
Projektová dokumentace 28. 1. 2020 Zobrazit
Položkový SVV 28. 1. 2020 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele 7. 2. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce vybraných výplní otvorů - v objektu HŠ Praha 10 Vršovická 43 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Zlínské stavby, a.s. (25317300) Uchazeč 3 276 163,- Kč vč. DPH
2 707 573,- Kč bez DPH
Tengostav s.r.o. (05997763) Uchazeč 3 264 509,- Kč vč. DPH
2 697 940,- Kč bez DPH
Lubomír Fiala (62153625) Uchazeč 3 218 969,- Kč vč. DPH
2 660 305,- Kč bez DPH
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. (25302809) Dodavatel 3 023 011,- Kč vč. DPH
2 498 356,- Kč bez DPH
STAK-D, spol. s r.o. (49444255) Uchazeč 3 313 877,- Kč vč. DPH
2 738 742,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap