Výzva k podání nabídky

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce vybraných výplní otvorů - v objektu HŠ Praha 10 Vršovická 43 zadávané zadavatelem Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Výzva k podání nabídky

Popis informace či souboru

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a týkající se rekonstrukce vybraných a havarijních výplní otvorů nacházející ve dvorním traktu objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, Praha 10 – Vršovice.
Jedná se o údržbové práce. Objekt je řešen o čtyřech podlažích nadzemních s podkrovím a o jednom podzemním podlaží. Stěny jsou vyzděné cihelné, případně ze smíšeného zdiva. Stropy se předpokládají dřevěné, ocelové a klenuté cihelné stropy. Podrobný průzkum konstrukcí nebyl prováděn vzhledem k charakteru prací. Při výměně stávajících výplní otvorů (jednoduchá a kastlová okna) a nahrazení novými výplněmi charakteru stávajících výplní (jednoduchá a kastlová okna), budou provedeny opravy ostění oken, jak vnějších, tak vnitřních. Po úpravě vnitřních špalet bude provedena oprava omítek. Bude provedena výmalba v bezprostředním prostoru kolem otvorů. Součástí výměny výplní otvorů bude i provedení plechové přechodové okapničky se spádováním od okna a případnou úpravu stávajícího parapetu. Dále provedení vnitřních dřevěných parapetů masivních v profilaci původní a barvě oken. V barvě oken bude provedeno kování (krytky štělovacích pantů s čučkami dle stávajícího charakteru a případně pákové ovladače v místech stávajících), Ostatní kování bude provedeno v barvě matná mosaz. Připojovací spáry budou opatřeny páskami na vnitřní straně parotěsnými a na vnější straně vzduchotěsnými, případně komprimačními páskami. Přesahy budou zaomítnuty. Mezery mezi vyzdívkou a kastlem okna na ostění a nadpraží budou vyplněny minerální vatou tuhou. V místě parapetu budou parapety dozděny a vyrovnány maltou. Podrobněji viz projektová dokumentace s položkovým výkazem výměr

Datum uveřejnění

28. 1. 2020

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap