tabulky

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Úklid DS Chodov zadávané zadavatelem Domov pro seniory Chodov.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

tabulky

Popis informace či souboru

Krycí list nabídky, krycí list nabídkové ceny a číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení, Jednotkové ceny za nepravidelný úklid, Poddodavatelé, Přehled realizovaných zakázek, Realizovaný tým, Počet zaměstnanců, seznam dokladů k prokázání kvalifikace

Datum uveřejnění

6. 9. 2017

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap