Odůvodnění veřejné zakázky - COGEBI

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce COGEBI – Termická oxidace VOC s vysokým obsahem silikonů č. II. zadávané zadavatelem COGEBI a. s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Odůvodnění veřejné zakázky - COGEBI

Popis informace či souboru

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky specifikuje popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, popis předmětu veřejné zakázky, popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele a předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.
Odůvodnění veřejné zakázky dále obsahuje specifikaci technických kvalifikačních předpokladů a důvod jejich stanovení, dále obchodní a technické podmínky, odůvodnění hodnotících kritérií (základního i dílčích) a způsob jejich hodnocení a v neposlední řadě i odůvodnění předpokládané hodnoty zakázky.

Datum uveřejnění

11. 7. 2013

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap