Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Rajhrad

Město Rajhrad

Sídlo zadavatele

Masarykova 32, Rajhrad, PSČ 664 61

Jihomoravský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00282456

Www stránky zadavatele

http://www.rajhrad.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://rajhrad.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-rajhrad_415/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

208040

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Rajhrad. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Rajhrad. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Chodníky na ul. Bezručova a Štefánikova Zobrazit
Chodníky na ul. Havlíčkova, Jiráskova, Ostrůvek a Masarykova Zobrazit
Chodníky na ul. Úvoz a Městečko Zobrazit
Dodávka a montáž mobilního kluziště Rajhrad Zobrazit
Dodávka a montáž mobilního kluziště Rajhrad Zobrazit
Herní prvky na dětská hřiště v Rajhradě Zobrazit
II/425, III/41617 Rajhrad, okružní křižovatka Zobrazit
Intenzifikace systému odděleného shromažďování odpadů Rajhrad Zobrazit
Nakládání s bioodpady ve městě Rajhrad Zobrazit
Nástavba 2NP modulární MŠ v Rajhradě u Brna Zobrazit
Nástavba 2NP modulární MŠ v Rajhradě u Brna - JRBU Zobrazit
Navýšení kapacity kuchyně v MŠ Husova, Rajhrad Zobrazit
Novostavba modulární MŠ v Rajhradě Zobrazit
Obnova významných vegetačních prvků města Rajhrad, 1. a 2. část Zobrazit
Oprava části hřbitovní zdi Rajhrad II. etapa Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi - 26 polí - RAJHRAD u Brna Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi - RAJHRAD u Brna Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi u ZŠ Rajhrad Zobrazit
Oprava Krytu místní komunikace ulice Šafaříkova Zobrazit
Oprava oplocení MŠ Rajhrad ul. Husova 509 Zobrazit
Přístavba jídelny Základní školy Masarykova 96, Rajhrad Zobrazit
Protipovodňová opatření pro město Rajhrad Zobrazit
Rajhrad - oprava polní cesty Popovická Zobrazit
Rajhrad - ul. Masarykova, zpevněná plocha nádvoří u č.p. 544 - Město Rajhrad Zobrazit
Rajhrad, ul. Odbojářů a Husova, parkování a místo pro přecházení Zobrazit
Rekonstrukce povrchově zdeformované vozovky místní komunikace v části ul. tovární Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího krytu účelové komunikace v ul. Palackého Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Zobrazit
Sportovní hala při ZŠ Rajhrad - projekt Zobrazit
Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Rajhrad Zobrazit
Stavební úpravy chodníku na ulici Masarykova (3.etapa) Zobrazit
Stavební úpravy chodníku na ulici Tovární Zobrazit
Stavební úpravy chodníků na ulicích Městečko, Vrázova, Havlíčkova, Husova Zobrazit
Stavební úpravy chodníků na ulicích Syrovická a Palackého Zobrazit
Stavební úpravy chodníků v ul. Komenského, Zeleného, Palackého Zobrazit
Stavební úpravy chodníku v ul. Masarykova 2. etapa Zobrazit
Stavební úpravy na chodnících v ulicích Havlíčkova, Tyršova, 9. května, Štefánikova Zobrazit
VO Rajhrad, ulice Masarykova, lokalita Lahůdková Zobrazit
Zateplení fasády Masarykova 48 do dvora, byty Zobrazit
Zateplení objektu Masarykova 48 (dvorní trakt) - nebyty II. etapa Zobrazit
Zateplení objektu MŠ Husova 509, Rajhrad - blok B Zobrazit
Zateplení objektu MŠ Husova 509, Rajhrad – blok A Zobrazit
Zateplení Základní školy T.G.M. Rajhrad Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap