Postup zřízení profilu zadavatele

Zřízení profilu zadavatele je u nástroje profilzadavatele.cz zcela jednoduché. Nic nekomplikujeme, poskytujeme férovou službu, která neskrývá žádné poplatky či jiné platby nebo povinnosti. U profilzadavatele.cz si můžete být jisti spolehlivostí, osobním přístupem a nasloucháním. Níže poskytujeme informaci pro Vaši snadnější orientaci při prvních krůčcích s profilem zadavatele.

Ten u nás zřídíte i dále využíváte zcela bezplatně - zdarma.

Kroky zřízení profilu zadavatele

Samotné zřízení profilu zadavatele za použití nástroje profilzadavatele.cz se skládá ze dvou kroků. Těmito kroky jsou

  • zřízení uživatelského účtu a vytvoření profilu zadavatele v nástroji profilzadavatele.cz, a
  • oznámení profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek.

Zřízení uživatelského účtu

Pro přístup do administrace nástroje profilzadavatele.cz je nutné zřídit si uživatelský účet. Pod tímto účtem je možné spravovat vlastní profily zadavatelů, zakázky v nich, ale i další profily a zakázky, které určí jejich administrátoři. Tato volba je přínostná především pro osoby zastupující zadavatele. Mohou v rámci jednoho účtu spravovat profily a zakázky v nich různým veřejným zadavatelům.

Vytvoření profilu zadavatele

Profil zadavatele lze vytvořit v nástroji profilzadavatele.cz po přihlášení do administrace. V administraci lze vytvářet a upravovat jednotlivé profily zadavatelů a k těmto profilům spravovat veřejné zakázky.

Vytvoření profilu se prování v administraci po přihlášení, a to volbou Správa profilů > Vytvoření nového profilu zadavatele.

Oznámení profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek

Důležitou povinností při zřízení profilu zadavatele je jeho oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Věstník veřejných zakázek všechny profily zadavatelů eviduje a je nutné, aby měl zadavatele v tomto seznamu profil uveden. Účelem je to, že si může kdokoliv daný profil zadavatele buďto podle názvu zadavatele nebo jeho IČO nalézt a zobrazit.

Proto je nutné www adresu, kterou obdržíte při zřízení profilu zadavatele (ve tvaru http://nazevzadavatele.profilzadavatele.cz/), odeslat do Věstníku veřejných zakázek ke zveřejnění. Věstník si za uveřejnění www adresy profilu zadavatele účtuje 222,40 Kč bez DPH (tj. 269,10 Kč s DPH při sazbě 21 %) při elektronickém podání nebo 582,50 Kč bez DPH (tj. 704,83 Kč s DPH při sazbě 21 %) v případě listinného podání. Jde o jednorázovou částku, kterou zadavatel hradí pouze jednou. Poplatek se neváže na konkrétní veřejnou zakázku nebo uveřejnění v nástroji profilzadavatele.cz, ale pouze na zaevidování www adresy profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel si oznamuje www adresu do Věstníku buďto sám nebo může využít našich služeb a prostřednictvím e-mailu může požádat, abychom oznámili profil zadavatele do Věstníku veřejných zakázek za něj. Jde o službu v ceně 500,- Kč (cena konečná), a tato částka zahrnuje jak odměnu za úkon, tak poplatek Věstníku za uveřejnění, takže neplatíte žádné další poplatky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap