Všeobecné informace o profilu

Vysvětlení principu fungování profilu zadavatele a všeobecné informace o jeho zřízení a užívání poskytuje následující stránka. Profil zadavatele je elektronickým nástrojem, který si klade za cíl ulehčit práci zadavatelů, učinit proces zadávání veřejné zakázky transparentnějším a ekonomičtějším.

Všeobecné informace o profilu zadavatele

Nástroj profilzadavatele.cz slouží jako elektronický nástroj PROFIL ZADAVATELE ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a do 30. 9. 2016 ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jeho fungování splňuje veškeré požadavky zákona, jeho prováděcích právních předpisů i dalších zákonů.

Princip fungování

Základním principem fungování nástroje profilzadavatele.cz je to, že profil slouží zadavatelům k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a na druhé straně dodavatelům (resp. uchazečům) o tyto zakázky k seznámení se s informacemi týkající se veřejných zakázek.

Princip fungování profilu zadavatele

Zadavatelé si po registraci do systému (bezplatné) a uveřejnění profilu zadavatele na ve Věstníku veřejných zakázek, vytvoří v systému profil a do něj si vytváří a administrují jednotlivé veřejné zakázky. Jedna registrovaná osoba může mít v rámci svého účtu zřízený neomezený počet profilů zadavatele v těchto profilech neomezený počet veřejných zakázek.

V rámci jednotlivých profilů mohou jejich administrátoři (osoby, jenž daný profil vytvořily) přidávat další osoby, které mohou buďto daný profil spravovat (tzv. administrátoři) nebo pouze upravovat jednotlivé zakázky (tzv. uživatelé). Toto řešení je velice vhodné pro situace, kdy se u daného zadavatele podíli na zakázce více osob z jeho interních zaměstnanců nebo také tzv. osoby zastupující zadavatele. Počty jednotlivých administrátorů či uživatelů nejsou v systému rovněž omezeny.

Dodavatelé (resp. uchazeči) sledují profil zadavatele a jeho jednotlivé zakázky v něm a získávají tak nediskriminačním, transparentním a rovným způsobem veškeré informace o zakázkách vypisovaných zadavatelem.

Technická specifikace nástroje

Níže připojená tabulka obsahuje základní technické parametry elektronického nástroje profil zadavatele.

Položka: Hodnota:
Programovací jazyk: PHP 5
Databázová technologie: MySQL 5
Zabezpečení: SSL certifikát
Garance dostupnosti: 99,9 %
Zálohování dat: Zálohování dat automaticky denně na dvě různá místa
Verze nástroje: 3.0

V případě dotazů neváhejte kontaktovat provozovatele.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap