Náklady na profil zadavatele

Stránka shrnující náklady a parametry zřízení a provozu profilu zadavatele by měla přinést základní avšak důležitý přehled zejména finančních výdajů na pořízení a využívání elektronického nástroje profilzadavatele.cz. Níže uvedené informace zahrnují nejdůležitější parametry služby zejm. s ohledem na porovnání s ostatními obdobnými elektronickými nástroji na trhu.

Pakliže požadovanou informaci ve výčtu funkcí a vlastností nástroje nenaleznete, neváhejte se obrátit na provozovatele pro doplnění či podrobnější vysvětlení.

Zřízení profilu zadavatele

Přehled poskytuje důležité informace pro rozhodnutí ke zřízení profilu zadavatele v nástroji profilzadavatele.cz

I. Povinnost registrace do nástroje

Pro použití nástroje se zadavatel musí zaregistrovat.

II. Kontrola registrace provozovatelem nástroje

Provozovatel nástroje za účelem zkvalitnění nástroje provádí ruční kontrolu požadavků na registrace.

III. Zřízení účtu v nástroji

Nejpozději do 24 hodin, zpravidla obratem.

IV. Cena za zřízení uživatelského účtu

Konečných 0,- Kč.

V. Uzavření smlouvy při registraci

Smluvní vztah nastaven obchodními podmínkami.

VI. Oznámení profilu do Věstníku

Oznámení adresy do Věstníku na základě žádosti zadavatele.
Celková úhrada ve výši 500 Kč (cena konečná, vč. všech poplatků).

VII. Migrace (přesun) z jiného elektronického nástroje

Bezplatný import dat a zajištění uveřejnění zrušení starého profilu a oznámení nového profilu ve Věstníku.
Úhrada ve výši 750 Kč (cena konečná, vč. všech poplatků).

Provoz profilu zadavatele

Uvedený přehled je rovněž sestaven za účelem rychlého získání informací vztahujících se k samotnému provozu profilu zadavatele na elektronickém nástroji profilzadavatele.cz.

I. Měsíční poplatek za provoz nástroje

Konečných 0,- Kč.

II. Poplatek za uveřejnění jedné zakázky

Konečných 0,- Kč.

III. Poplatek za vystavení potvrzení o uveřejnění zakázky

Konečných 0,- Kč.

IV. Počet profilů pod jedním účtem

Jeden registrovaný uživatel může mít ve svém účtu neomezený počet profilu zadavatelů (není rovněž jakkoliv zpoplatněno). Tato možnost je využita zejméne u administrátorů veřejných zakázek.

V. Počet zakázek pod jedním profilem

Počet není omezen ani nijak zpoplatněn.

VI. Počet souborů a informací v rámci veřejné zakázky

Počet informací ani souborů není omezen ani nijak zpoplatněn.

VII. Přístup více osob do administrace vybraného profilu

Možnost zřízení dalších přístupů do zvoleného profilu zadavatele. Využito zejména pro více pracovníků zadavatele nebo také administraci zakázky externím subjektem.

VIII. Využití zastupování zadavatele v nástroji s odděleným účtem

Viz přístup více osob do administrace vybraného profilu.

IX. Uveřejnění veřejné zakázky, souboru či informace

S uveřejněním se nečeká na žádný úkon a zakázka, informace či soubor je uveřejněn ihned po jeho vložení, případně v okamžiku, který uvede osoba, která danou zakázku, soubor či informaci uveřejňuje.

Ukončení profilu zadavatele

Uvedený přehled poskytuje přehled týkající se ukončení používání elektronického nástroje profilzadavatele.cz.

I. Přechod zadavatele do jiného nástroje

Přechod zadavatele k jinému poskytovali není nijak sankcionován.

II. Zachování uveřejněných zakázek, informací a souborů v případě odchodu

Veškeré zakázky, informace a soubory uveřejněné v nástroji profilzadavatele.cz jsou zachovány i v případě odchodu zadavatele tak, aby naplnily povinnost kladenou zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisů. Uveřejnění je i nadále bezplatné.

III. Export zakázek při ukončení spolupráce

Export dat z nástroje není zpoplatněn.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap