Měřicí zařízení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Měřicí zařízení zadávané zadavatelem ZLKL, s. r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZLKL, s. r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Měřicí zařízení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je pořízení souřadnicového dílenského měřicího stroje včetně doplňkových produktů a služeb popsaných v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Loštice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 350 000,- bez DPH (1 633 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

4. 12. 2017, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ladislav Brázdil

Kontaktní e-mail: vyberove.rizeni@zlkl.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Měřicí zařízení.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap