ZENERGO Nemovitosti

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZENERGO Nemovitosti zadávané zadavatelem ZENERGO a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZENERGO a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZENERGO Nemovitosti

Předmět veřejné zakázky

Cílem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební práce. Předmětem zakázky je rekonstrukce a přístavba starších zanedbaných objektů typu brownfield. Jedná se o součást bývalého důlního areálu, vybudovaného koncem 60. let 20.století. V současné době jsou předmětné objekty nevyužívány, právě z důvodu jejich technického stavu, jak dokazuje znalecký posudek či fotodokumentace.

Dojde k rekonstrukci dvou objektů typu brownfield. Dojde také ke standardním sadovým úpravám, přiměřeným rozsahu projektu.

Poznámka

Zadavatel upozorňuje, že toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných, v platném znění. Výběrové řízení je řízením dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK, nadlimitní zakázka je určena ve smyslu Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2019-028910

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45321000-3, 45454100-5, 45421100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Šardice 788, 696 13 Šardice, Česko

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

46 438 746,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: GRANT ADVISOR spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Dítě

Kontaktní e-mail: m.dite@grantadvisor.cz

Kontaktní telefon: 605803502

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZENERGO Nemovitosti.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap