Realizace veletržních stánků pro firmu ZENERGO a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace veletržních stánků pro firmu ZENERGO a.s. zadávané zadavatelem ZENERGO a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZENERGO a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace veletržních stánků pro firmu ZENERGO a.s.

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel vyhlašuje VZ na dodavatele:

FISHING SHOW Trenčín - 2.3.-4.3.2018
• Místo konání: EXPO CENTER a.s. v Trenčíně
• Grafické služby: návrh grafiky stánku, update grafiky katalogů a letáků překlad katalogů a letáků do Slovenštiny.
• Stavba a bourání stánku
• dovoz a odvoz stánku
• dovoz a případný odvoz exponátů.
• Propagační materiály a brožury – Katalogy 50ks; letáky 100 ks; USB 10 ks – podrobný popis propagačních materiálů a brožur je uveden v technické specifikaci

CARP ITALY Gonzanga - 17.3-18.3.2018

• Místo konání Miláno
• Grafické služby: návrh grafiky stánku, update grafiky katalogů a letáků překlad katalogů a letáků do Italštiny
• Stavba a bourání stánku
• dovoz a odvoz stánku
• dovoz a případný odvoz exponátů.
• Propagační materiály a brožury – Katalogy 50ks; letáky 100 ks; USB 10 ks - podrobný popis propagačních materiálů a brožur je uveden v technické specifikaci

THE BIG ONE Londýn - 24.3.-25.3.2018

• Místo konání: Londýn
• Grafické služby: návrh grafiky stánku, update grafiky katalogů a letáků překlad katalogů a letáků do angličtiny
• Návrh a produkce reklamních banerů – viz technická specifikace v příloze SOD
• Propagační materiály a brožury – Katalogy 53 ks; letáky 100 ks; USB 10 ks - podrobný popis propagačních materiálů a brožur je uveden v technické specifikaci

EFTTEX Amsterdam - 28.6-20.6.2018

• Místo konání: Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre,
• Grafické služby: návrh grafiky stánku, update grafiky katalogů a letáků překlad katalogů a letáků do angličtiny
• Stavba a bourání stánku
• dovoz a odvoz stánku
• dovoz a případný odvoz exponátů.
• Propagační materiály a brožury – Katalogy 150ks; letáky 200 ks; USB 30 ks - podrobný popis propagačních materiálů a brožur je uveden v technické specifikaci

Poznámka

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, nabídka bude podána v Českém jazyce, Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Slovenská republika, Nizozemské království, Itálie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

636 838 bez DPH (770 573,98 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

8. 2. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Projektový manažer

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Soudek

Kontaktní e-mail: soudeklukas@gmail.com

Kontaktní telefon: +420775556070

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace veletržních stánků pro firmu ZENERGO a.s..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap