Doadatečné informace č.1

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Investice do chovu prasat zadávané zadavatelem Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Doadatečné informace č.1

Popis informace či souboru

Zadavatel provedl následující úpravy zadávacích podmínek resp. úpravu rozpočtu v počtu jednotek u čtyř položek rozpočtu na základě předchozí žádosti uchazeče o dodatečné informace.

Zadavatel spolu s uveřejněním těchto dodatečných informací uveřejnil na profilu zadavatele rovněž aktualizované znění dokumentů: Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky a Příloha č.5 – Položkový rozpočet 3.

Vzhledem k povaze provedených úprav prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 05.02.2016 do 12:00 hod.

Datum uveřejnění

30. 1. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap