Investice do zemědělského podniku_Zemědělské družstvo Velká Chyška (záměr h)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Investice do zemědělského podniku_Zemědělské družstvo Velká Chyška (záměr h) zadávané zadavatelem Zemědělské družstvo Velká Chyška. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zemědělské družstvo Velká Chyška

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Investice do zemědělského podniku_Zemědělské družstvo Velká Chyška (záměr h)

Předmět veřejné zakázky

Zakázka je rozdělena na dílčí části I, II a III. Každá dílčí část bude hodnocena samostatně.

DÍLČÍ ČÁST I:
- přestavba bývalé stáje pro prasata na teletník
- modernizace hnojiště

DÍLČÍ ČÁST II: dodání stájové technologie (ventilace, 14ks) včetně montáže a uvedení do provozu

DÍLČÍ ČÁST III: dodání stájové technologie (2ks přihrnovačů krmiva) včetně montáže a uvedení do provozu

Předpokládaná hodnota zakázky činí:

DÍLČÍ ČÁST I: 25 000 000 Kč bez DPH

DÍLČÍ ČÁST II: 500 000 Kč bez DPH

DÍLČÍ ČÁST III: 1 000 000 Kč bez DPH

Poznámka

Jedná o zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Zakázka se řídí pravidly pro výběr dodavatele Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 stavební práce, 45213240-7 výstavba zemědělských objektů, 45311200-2 instalace a montáž elektrických zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

- Teletník (st. 224/1 a st.224/2, pozemkové parcely 290/2 a 887/1 v k. ú. Velká Chyška) - Hnojiště (pozemková parcela 920/1 v k. ú. Velká Chyška) - Technologie ventilace (st. 77 v k. ú. Samšín) - Technologie přihrnování krmiva I (st. 77 v k. ú. Samšín) -

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

8. 2. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOTin s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marek Pavelec

Kontaktní e-mail: pavelec@dotin.cz

Kontaktní telefon: 739312759

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Investice do zemědělského podniku_Zemědělské družstvo Velká Chyška (záměr h).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 23. 1. 2019 Zobrazit
Přílohy v editovatelné podobě 23. 1. 2019 Zobrazit
Projektová dokumentace 23. 1. 2019 Zobrazit
Slepé výkazy výměr 23. 1. 2019 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 11. 2. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap