ZZS PAK - Služby eHealth pro ZZS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZZS PAK - Služby eHealth pro ZZS zadávané zadavatelem Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZZS PAK - Služby eHealth pro ZZS

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií a služeb eHealth, SW, případně HW a související vybavení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 521734

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48814000-7 Zdravotnické informační systémy; 48800000-6 Informační systémy a servery; 48810000-9 Informační systémy; 72263000-6 Implementace programového vybavení; 72267100-0 Údržba programového vybavení pro informační technologie

Místo plnění veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 53003 Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 114 876,- bez DPH (6 189 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 859 600,- bez DPH (4 670 116,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

13. 4. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Ledvina

Kontaktní e-mail: ledvina@zzspak.cz

Kontaktní telefon: 725 600 040

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZZS PAK - Služby eHealth pro ZZS.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva o zahájení zadávacího řízení 25. 3. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 : Charakteristika zakázky pro věcnou část zadávací dokumentace 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 : Čestné prohlášení – Splnění základních kvalifikačních předpokladů 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 : Čestné prohlášení - Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 : Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 : Čestné prohlášení – Referenční list 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 : Čestné prohlášení – Seznam statutárních orgánů 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7 : Čestné prohlášení – Seznam akcionářů 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 8 : Čestné prohlášení – Neuzavření zakázaných dohod 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 9 : Krycí list 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 10 : Údaje o subdodavatelích 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 11 : návrh Kupní smlouvy 25. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 12: návrh Servisní smlouvy 25. 3. 2015 Zobrazit
Prohlášení ICZ o rovných podmínkách 25. 3. 2015 Zobrazit
Prohlášení YOUR SYSTEM o rovných podmínkách 25. 3. 2015 Zobrazit
Oznámení o nejvhodnější nabídce 13. 7. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva 18. 8. 2015 Zobrazit
Servisní smlouva 18. 8. 2015 Zobrazit
Servisní smlouva_příloha č.1 18. 8. 2015 Zobrazit
Servisní smlouva_příloha č.2 18. 8. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 18. 8. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ZZS PAK - Služby eHealth pro ZZS zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
C SYSTÉM CZ a.s. (27675645) Uchazeč 3 715 305,- Kč vč. DPH
3 070 500,- Kč bez DPH
TECHNISERV IT, spol. s r.o. (26298953) Uchazeč 5 324 000,- Kč vč. DPH
4 400 000,- Kč bez DPH
MEDORO s.r.o. (26002612) Dodavatel 4 670 116,- Kč vč. DPH
3 859 600,- Kč bez DPH
MEDISYSTEMS a.s. (27531104) Uchazeč 3 894 990,- Kč vč. DPH
3 219 000,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ZZS PAK - Služby eHealth pro ZZS zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
STAPRO s.r.o. (13583531)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap