ZZS PAK - dodávky zdravotnického materiálu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZZS PAK - dodávky zdravotnického materiálu zadávané zadavatelem Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZZS PAK - dodávky zdravotnického materiálu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnického materiálu. Přesné vymezení a předpokládané roční množství je uvedeno a specifikováno v přílohách této výzvy, jako nedílná součást zadávací dokumentace samostatně pro část A (Zdravotnické rukavice), B (Laryngeální masky a intraoseální jehly), C (Periferní žilní kanyly), D (Dezinfekční prostředky), E (Ostatní zdravotnický materiál.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

ZZSP/2536/2018/EKO

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33140000-3: Zdravotnický spotřební materiál

Místo plnění veřejné zakázky

Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, Václavská 1080, 537 27 Chrudim, Kollárova 2201/9, 568 02 Svitavy, Hylváty 474, 562 03 Ústí nad Orlicí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 940 000,- bez DPH (5 977 400,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Ledvina

Kontaktní e-mail: ledvina@zzspak.cz

Kontaktní telefon: 725 600 040

Kontaktní datová schránka: u29mvsw

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZZS PAK - dodávky zdravotnického materiálu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 28. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.1. Krycí list nabídky 28. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.2. Seznam významných dodávek 28. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.3. Návrh Rámcové smlouvy 28. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.4. Čestné prohlášení - Základní způsobilost 28. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.5. Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek 28. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.6. Seznam případných poddodavatelů 28. 6. 2018 Zobrazit
Položkový seznam Část A_vyšetřovací rukavice 28. 6. 2018 Zobrazit
Specifikace a parametry Část A_vyšetřovacích rukavice 28. 6. 2018 Zobrazit
Položkový seznam Část B_laryngeální masky a intraoseální jehly 28. 6. 2018 Zobrazit
Specifikace a parametry Části B_laryngeálních masky a intraoseální jehly 28. 6. 2018 Zobrazit
Položkový seznam Část C_periferní žilní kanyly 28. 6. 2018 Zobrazit
Specifikace a parametry Část C_periferní žilní kanyly 28. 6. 2018 Zobrazit
ZRUŠENO -Položkový seznam Část D_dezinfekční prostředky 28. 6. 2018 Zobrazit
ZRUŠENO - Specifikace a parametry Část D_dezinfekční prostředky 28. 6. 2018 Zobrazit
Položkový seznam Část E_ostatní zdravotnický materiál 28. 6. 2018 Zobrazit
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace - UPRAVENÁ (zrušena Část D) 12. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č.1. Krycí list nabídky - UPRAVENA (zrušena Část D) 12. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č.2. Seznam významných dodávek - UPRAVENA (zrušena Část D) 12. 7. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení Části D - Dezinfekční prostředky 12. 7. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 Část D Dezinfekční prostředky 12. 7. 2018 Zobrazit
Formální úprava - Položkový seznam Část E_ostatní zdravotnický materiál 12. 7. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 - část A Vyšetřovací rukavice 16. 7. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 - část C Periferní žilní kanyly 16. 7. 2018 Zobrazit
Specifikace a parametry Část C_periferní žilní kanyly UPRAVENA 16. 7. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 - část C Periferní žilní kanyly 27. 7. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část B_Laryngeální masky a intraoseální jehly 13. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část B - Příloha č.1 Zpráva o hodnocení nabídek 13. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část B - Příloha č.2 Výsledek posouzení nabídek 13. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část A_Vyšetřovací rukavice 19. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část A_Vyšetřovací rukavice - Příloha č.1 Zpráva o hodnocení nabídek 19. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část A_Vyšetřovací rukavice - Příloha č.2 Výsledek posouzení nabídek 19. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část C_Periferní žilní kanyly 19. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část C_Periferní žilní kanyly - Příloha č.1 Zpráva o hodnocení nabídek 19. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část C_Periferní žilní kanyly - Příloha č.2 Výsledek posouzení nabídek 19. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část E_Ostatní zdravotnický materiál 19. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část E_Ostatní zdravotnický materiál - Příloha č.1 Zpráva o hodnocení nabídek 19. 10. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele Část E_Ostatní zdravotnický materiál - Příloha č.2 Výsledek posouzení nabídek 19. 10. 2018 Zobrazit
Rámcová smlouva Část A_Vyšetřovací rukavice a Část C Periferní žilní kanyly 20. 12. 2018 Zobrazit
Rámcová smlouva Část B Laryngeální masky a intraoseální jehly 20. 12. 2018 Zobrazit
Rámcová smlouva Část E Ostatní zdravotnický materiál 20. 12. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele Část A Vyšetřovací rukavice 20. 12. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele Část B Laryngeální masky a intraoseální jehly 20. 12. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele Část C Periferní žilní kanyly 20. 12. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele Část E Ostatní zdravotnický materiál 20. 12. 2018 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Polymed_4. čtvrtletí 2018 10. 4. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Teleflex_4. čtvrtletí 2018 10. 4. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Polymed_1. čtvrtletí 2019 17. 6. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Teleflex_1. čtvrtletí 2019 17. 6. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Perfect Distribution_1. čtvrtletí 2019 17. 6. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Polymed_2. čtvrtletí 2019 23. 7. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Teleflex_2. čtvrtletí 2019 23. 7. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Perfect Distribution_2. čtvrtletí 2019 23. 7. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Polymed_3. čtvrtletí 2019 25. 10. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Teleflex_3. čtvrtletí 2019 25. 10. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Perfect Distribution_3. čtvrtletí 2019 25. 10. 2019 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Polymed_4. čtvrtletí 2019 30. 1. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Teleflex_4. čtvrtletí 2019 30. 1. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Perfect Distribution_4. čtvrtletí 2019 30. 1. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Polymed_1. čtvrtletí 2020 27. 4. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Teleflex_1. čtvrtletí 2020 27. 4. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Perfect Distribution_1. čtvrtletí 2020 27. 4. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Polymed_2. čtvrtletí 2020 24. 7. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Teleflex_2. čtvrtletí 2020 24. 7. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Perfect Distribution_2. čtvrtletí 2020 24. 7. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Teleflex_3. čtvrtletí 2020 8. 12. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Polymed_3. čtvrtletí 2020 8. 12. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Perfect Distribution_3. čtvrtletí 2020 8. 12. 2020 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Polymed_4. čtvrtletí 2020 19. 1. 2021 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy TELEFLEX_4. čtvrtletí 2020 19. 1. 2021 Zobrazit
Uveřejnění ceny za plnění Rámcové smlouvy Perfect Distribution_4. čtvrtletí 2020 19. 1. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ZZS PAK - dodávky zdravotnického materiálu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Lohmann & Rauscher, s.r.o. (188 25 869) Uchazeč 3 303 300,- Kč vč. DPH
2 730 000,- Kč bez DPH
Teleflex Medical s.r.o. (288 49 809) Dodavatel 561 538,37 Kč vč. DPH
464 081,30 Kč bez DPH
KETRIS, s.r.o. (607 41 821) Uchazeč 4 614 456,- Kč vč. DPH
3 813 600,- Kč bez DPH
Perfect Distribution a.s. (476 75 934) Dodavatel 5 945 940,- Kč vč. DPH
4 914 000,- Kč bez DPH
Distrimed s.r.o. (273 70 046) Uchazeč 312 005,76 Kč vč. DPH
257 856,- Kč bez DPH
POLYMED medical CZ, a.s. (275 29 053) Dodavatel 1 241 957,85 Kč vč. DPH
1 042 875,07 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap