Sušicí a vypékací pec pro desky plošných spojů / High-temperature drying and frying furnace for printed circuit boards

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sušicí a vypékací pec pro desky plošných spojů / High-temperature drying and frying furnace for printed circuit boards zadávané zadavatelem ZAT a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZAT a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sušicí a vypékací pec pro desky plošných spojů / High-temperature drying and frying furnace for printed circuit boards

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zkázky je dodání technologie v podobě \\\"Sušicí a vypékací pec pro desky plošných spojů\\\". Toto zařízení bude instalováno v prostoru výroby jako samostatně stojící, bez návaznosti na stávající dopravníky (ruční plnění). Součástí dodávky bude doprava na místo plnění zakázky, instalace včetně napojení na nadřazený systém, provozní testy a zaškolení obsluhy.
Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1.
Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy v příloze č. 2
Termín dodávky - dle kupní smlouvy
---
Formát nabidky
- mailová zpráva na níže uvedený kontaktní e-mail s vyplněnými přílohami (1 - potvrzená specifikace; 2 - vyplněné nacionále dodavatele, 3 - nabídka)
----------------
ENG Version:
The subject of the contract is the supply of technology in the form of \\\"High-temperature drying and frying furnace for printed circuit boards\\\". This equipment will be installed in the production area as a stand-alone unit, with no connection to existing conveyors (manual filling). The delivery will include transport to the contract site, installation including connection to the main control system, operational tests and operator training.
The detailed technical specification is given in Annex 1.
The commercial terms and conditions are set out in the draft purchase contract in Annex 2
Delivery date - according to the purchase contract
---
Format of the offer
- email message to the contact email below with completed attachments (1 - confirmed specification; 2 - completed supplier\\\'s nationality, 3 - offer)\\\"

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona Zákon č. 134/2016 Sb.o Zadávání veřejných zakázek !

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2024/42

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Příbram

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

400 000,- bez DPH (484 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 6. 2024

Lhůta pro podání nabídek

11. 6. 2024, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ZAT a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Jančík

Kontaktní e-mail: Jaroslav.jancik@zat.cz

Kontaktní telefon: 603439760

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sušicí a vypékací pec pro desky plošných spojů / High-temperature drying and frying furnace for printed circuit boards.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap