Investice do zemědělských podniků II - ZAS Věž, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Investice do zemědělských podniků II - ZAS Věž, a.s. zadávané zadavatelem ZAS Věž, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ZAS Věž, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Investice do zemědělských podniků II - ZAS Věž, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávající volné boxové stáje pro dojnice. Ty spočívají v odstranění vrchní stavby - „obálky“ objektu (zastřešení, nosná konstrukce zastřešení, obvodové stěny) a provedení nové vrchní stavby. Dále je předmět zakázky technologické vybavení stáje, včetně dodávky a instalace automatického přiháněče dojnic.

Poznámka

Jedná se o zakázku mimo režim zákona, dle pravidel poskytovatele dotace
Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7- stavební práce, 45213240-7 - výstavba zemědělských objektů

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú.: Věž, parcela st. 198

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

14 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 6. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOTin s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Pavelec

Kontaktní e-mail: pavelec@dotin.cz

Kontaktní telefon: 739312759

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Investice do zemědělských podniků II - ZAS Věž, a.s..

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap