Dodávka ICT technologií

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka ICT technologií zadávané zadavatelem Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka ICT technologií

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 147 ks (135+5+5+2) mobilních (dotykových) zařízení, 22 ks notebooků a software, předmět plnění je specifikován popsán v Příloze č. 1- Technická specifikace - této výzvy.
Zadavatel dále uvádí, že v rámci Přílohy č. 1 Technická specifikace jsou uvedeny maximální/minimální hodnoty, v případě, tzn., že uchazeč je oprávněn v rámci své nabídky poskytnout zadavateli i kvalitativně lepší plnění, než specifikované dle Přílohy č. 1 Technická specifikace. Nabídky uchazeče, která nesplní minimální/maximální hodnoty bude zadavatelem shledána jako nesplnění zadávacích podmínek a bude vyloučena z výběrového řízení.

Obsahují-li zadávací podmínky odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tomu tak výhradně z důvodu dostatečně přesného vymezení předmětu veřejné zakázky či zajištění kompatibility se stávajícím vybavením Zadavatele. Zadavatel však pro plnění veřejné zakázky výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
Uchazeči sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

Poznámka

Přílohy k veřejné zakázce:
Přílohy výzvy, jako technická specifikace a ostatní dokumenty budou vydány
zájemcům na vyžádání u kontaktní osoby zadavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VRICT01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 245 352,- bez DPH (2 716 876,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Základní škola, Bučovice, Školní č.p. 710

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Ondroušek

Kontaktní e-mail: ondrousek@cloudbucovice.cz

Kontaktní telefon: +420 739 660 987

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka ICT technologií.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Přílohy k veřejné zakázce 30. 6. 2015 Zobrazit
Smlouva s dodavatelem 7. 8. 2015 Zobrazit
Zpráva zadavatele 7. 8. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka ICT technologií zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GEEN General Energy a.s. (28916794) Dodavatel 2 686 926,- Kč vč. DPH
2 220 600,- Kč bez DPH
MCS plus spol. s r. o. (25535391) Uchazeč 2 595 692,- Kč vč. DPH
2 145 200,- Kč bez DPH
C System CZ a.s. (27675645) Uchazeč 2 711 126,- Kč vč. DPH
2 240 600,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Dodávka ICT technologií zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2015 GEEN General Energy a.s. (28916794) 2 686 926,-
2 220 600,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap