Rámcová smlouva na smluvní výzkum

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rámcová smlouva na smluvní výzkum zadávané zadavatelem WOMBAT, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

WOMBAT, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rámcová smlouva na smluvní výzkum

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel, produkuje plastové potrubní systémy pro renovaci. Obecné standardy stanovují ČSN EN ISO 11295, 11296, 11298 a 11299 pro vložkování trubkami vytvrzovanými na místě. Při výzkumu materiálů a postupů je zapotřebí ověřit procesní parametry zkoumaných materiálů a vzorků. Vzhledem k omezené normativní úpravě, jsou ověřovány dosud neověřované parametry a s tím i metody jejich určování. Vedle provádění jednotlivých zkoušek jsou proto požadovány doprovodné konzultace k interpretaci výsledků a úpravě postupů. Vzorky pro zkoušky jsou rozměrově u nástřiků DN 100-200 mm; u vložek DN 300 mm, DN 500 mm, případně DN 1000 mm. Rovinné vzorky odpovídají rozměrům pro zkoušky.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy na jednotlivé části (1-7) předmětu plnění na základě prováděcích smluv (objednávek) s vybraným uchazečem pro jednotlivé části předmětu plnění. Jednotlivé části předmětu plnění zakázky (1-7), zkoušky, jsou specifikovány v zadávací dokumentaci
Dodavatel může podat nabídku na minimálně tři nebo více částí (1-7) specifikovaných v čl. 3.1 zadávací dokumentace. Zadavatel připouští dílčí plnění za uvedených podmínek.

Poznámka

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4597/2017/01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 6. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Metod Konzult IPM s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Dana Benešová

Kontaktní e-mail: metod-konzult@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 602784459

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rámcová smlouva na smluvní výzkum.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap