Výměna oken správní budovy SOU v areálu VOŠ, SOŠ A SOU Kopřivnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna oken správní budovy SOU v areálu VOŠ, SOŠ A SOU Kopřivnice zadávané zadavatelem Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna oken správní budovy SOU v areálu VOŠ, SOŠ A SOU Kopřivnice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna oken ve správní budově SOU v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, na parcele č. 1909/16. Stávající okna budou vyměněna za nová plastová okna s izolačním dvojsklem v bílé barvě včetně nových vnitřních parapetů a bílých vnitřních žaluzií dle Výpisu oken a souvisejících výkresů uvedených v Příloze č. 1 - Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu.
Předmětem zakázky jsou dále např. práce na zřízení a odstranění Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a další související činnosti.
Podrobně je předmět veřejné zakázky (dále také Dílo) definován v Příloze č. 3 – Obchodních podmínkách pro zakázku na stavební práce (dále jen Obchodní podmínky).

Poznámka

Zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45421100-5, 45111300-1, 45262520-2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je objekt Správní budovy SOU – parc. č. 1909/16, bez č.p. ve vlastnictví VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, k.ú. 669393 Kopřivnice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

24. 6. 2015, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: H & B REAL, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavla Ejemová

Kontaktní e-mail: pavla.ejemova@hbreal.cz

Kontaktní telefon: +420 571 499 126

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna oken správní budovy SOU v areálu VOŠ, SOŠ A SOU Kopřivnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
SMLOUVA O DÍLO 1. 7. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SOD 1. 9. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap