Rozšíření Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv I.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv I. zadávané zadavatelem VUAB Pharma a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VUAB Pharma a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je nákup a instalace Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv v areálu zadavatele na adrese: VUAB Pharma, a.s., Karásek 1i, 621 00 Brno.

Zakázka je rozdělena na 6 částí. Uchazeč může podat nabídku na libovolnou jednu část, nebo více částí zakázky. V rámci dílčích zakázek jsou poddodávky přípustné, ale plnění dílčí zakázky jako celku garantuje vybraný dodavatel.

Zadavatel v rámci jednotlivých částí výběrového řízení poptává zařízení, která spolu tvoří funkční celek, resp. je vyžadována jejich vzájemná technická kompatibilita.

Podrobnosti každé části výběrového řízení jsou specifikovány v příslušné technické specifikaci:

část 1: Zařízení pro měření integrity filtrů a zařízení pro měření částic;

část 2: Dvouplášťový skleněný kotel (2x) a zařízení pro filtraci léčiv (2x);

část 3: Zdroj vakua, Vakuová sušárna včetně vývěvy a Vývěva pro vakuové filtrace;

část 4: Termostat UNISTAT lázňový cirkulační, Termostat cirkulační pro přípravu kapalných injekcí a Duplikátorový kotlík pro přípravu kapalných injekcí;

část 5: Plynový chromatograf (GC) a TOC;

část 6: Rozplňovačka agarových půd včetně sterilizátoru a Automatizované Grammovo barvení

CPV kód:
73111000-3 Laboratorní výzkum
38290000-4 Výzkumné, hydrografické, oceánografické a hydrologické nástroje a přístroje

Poznámka

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek; zadavatel postupuje dle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazných pro příjemce dotace v rámci OPPIK.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

73111000-3 Laboratorní výzkum

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je areál zadavatele na adrese VUAB Pharma, a.s., Karásek 1i, 621 00 Brno.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8515000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 9. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídek

26. 9. 2019, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alena Neubertová

Kontaktní e-mail: aneubertova@vuab.cz

Kontaktní telefon: +420 733 695 623

Kontaktní datová schránka: eshgyxh

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření Výzkumně vývojového centra cytostatických léčiv I..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap