HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 18,36 kWp

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 18,36 kWp zadávané zadavatelem Voköl Real s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Voköl Real s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 18,36 kWp

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci FV systému pro vlastní spotřebu zadavatele. Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní spotřebu objektu, přebytky vyrobené el. energie budou ukládány pomocí bateriového úložiště.
Instalovaný výkon fotovoltaického systému je stanoven na 18,36 kWp. Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude umístěno v 1.NP (kotelna).
Součástí předmětu zakázky je také zpracování dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení FVE.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 050 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

8. 2. 2019, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 77483284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 18,36 kWp.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap