Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů zadávané zadavatelem Vojenská nemocnice Brno p.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vojenská nemocnice Brno p.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dvou projektových dokumentací. První projektová dokumentace pod názvem „Stavební práce a demolice“ bude řešit demolici stávajícího objektu budovy „C“, demolici přístavby budovy „D“ a výstavbu objektu nové trafostanice a náhradního zdroje, tedy částí předcházející samotné výstavbě nového Pavilonu operačních oborů v areálu Vojenské nemocnice Brno. Druhá projektová dokumentace pod názvem „Výstavba Pavilonu operačních oborů“ bude řešit samotnou výstavbu nového objektu Pavilonu operačních oborů. Předmět zakázky je podrobně popsán v Obchodních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Součástí předmětu je také výkon autorského dozoru při samotné realizaci staveb na základě zpracovaných projektových dokumentací. Podrobněji v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-015259

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71242000-6 (Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů)

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

33 057 851,24 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

25. 9. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Mitáš

Kontaktní e-mail: pavel.mitas@rts.cz

Kontaktní telefon: +420 545 120 264

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace Pavilonu operačních oborů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Svazek 1 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení průměrného ročního počtu zaměstnanců 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 1 příloha - Formulář vzdělání a kvalifikace osob 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 1 příloha - Krycí list žádosti o účast 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 2 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 2 příloha - Formulář Krycí list nabídky 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení služeb vstupujících do hodnocení_clen tymu 1 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení služeb vstupujících do hodnocení_Clen týmu 2 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení služeb vstupujících do hodnocení_Vedoucí projektu 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 2 příloha - Podmínky a požadavky - Formulář uvedení podílu poddodavatelů 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 2 příloha - Rekapitulace - uvedení služeb vstupujících do hodnocení 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo 12. 6. 2017 Zobrazit
Svazek 4 - Technické podklady 12. 6. 2017 Zobrazit
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 13. 6. 2017 Zobrazit
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 30. 6. 2017 Zobrazit
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 - Příloha č.1 30. 6. 2017 Zobrazit
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 - Příloha č.2 30. 6. 2017 Zobrazit
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 24. 8. 2017 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele 11. 10. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - Příloha 11. 10. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky 30. 11. 2017 Zobrazit
Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv 30. 11. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap